Викиват ООД - официален представител на Mastech за България
bg
BGN
0

Цифров настолен мултицет с RS232 MS8040

Настолен мултицет, предназначен за измервания в лабораторни условия, при необходимост от връзка чрез RS232 порт с настолен компютър или лаптоп.
Каталожен номер: MS8040
Гаранционен срок: 24 месеца
Представяне
Дигиталният настолен мултимер MS8040 от Mastech е измервателен уред, който разполага с интерфейс RS232, възможност за измерване на V AC / DC, A AC / DC с истинска RMS стойност, измерване на капацитет на кондензатори в широки граници, честота, коефициент на запълване на импулси, температура и др.
Накратко за продукта
MS8040
220/110VAC (50~60Hz)
238x230c83mm
1500 гр
CE / ETL / RoHS
CATII 1000V
Аксесоари в комплекта
RS232 интерфейс кабел
Захранващ кабел
Измервателни сонди
Термодвойка тип К
CD със софтуер
Букса за измерване на транзистори
Инструкции за употреба
Сертификати
CAT II 1000V CE сертификат ETL сетрификат RoHS
Обхват на измерванията
Спецификации
Диапазон
Резолюция
Точност
Напрежение DC
200mV/2V/20V/200V/1000V
0.01mV/0.1mV/1mV/10mV/0.1V
±(0.05%+6)
Напрежение AC
200mV/2V/20V/200V/750V (40Hz~60Hz)
200mV/2V/20V/200V/750V (60Hz~5kHz)
200mV/2V/20V/200V/750V (5kHz~10kHz)
0.01mV/0.1mV/1mV/10mV/0.1V
0.01mV/0.1mV/1mV/10mV/0.1V
0.01mV/0.1mV/1mV/10mV/0.1V
±(0.5%+30)
±(1.5%+30)
±(2.5%+30)
Ток DC
200μA/2mA/20mA/200mA
10A
0.01μA/0.1μA/1μA/10μA
1mA
±(0.15%+15)
±(0.5%+15)
Ток AC
200μA/2mA/20mA/200mA (40Hz~60Hz)
200μA/2mA/20mA/200mA (60Hz~1kHz)
200μA/2mA/20mA/200mA (1kHz~5kHz)
10A (40Hz~60Hz)
10А (60Hz~1kHz)
10А (1kHz~5kHz)
0.01μA/0.1μA/1μA/10μA
0.01μA/0.1μA/1μA/10μA
0.01μA/0.1μA/1μA/10μA
1mA
1mA
1mA
±(0.8%+30)
±(1.0%+30)
±(1.0%+30)
±(1.5%+30)
±(1.2%+30)
±(2.0%+30)
Съпротивление
200Ω/2kΩ
20kΩ/200kΩ
2MΩ
20MΩ
200MΩ
0.01Ω/0.1Ω
1Ω/10Ω
0.1kΩ
1kΩ
10kΩ
±(0.1%+10)
±(0.1%+5)
±(0.1%+10)
±(0.5%+10)
±(2%+10)
Капацитет
2nF/200nF/2μF/20μF
200μF/2000μF/20mF
0.1pF/10pF/0.1nF/1nF
10nF/0.1μF/1μF
±(1.2%+30)
±(2.2%+30)
Логическа честота
20Hz~220MHz
1Hz
±(0.06%+10)
Ток DC (чрез амперклещи)
220A/2200A
0.01A/0.1A
±(0.1%+10)
Ток AC (чрез амперклещи)
220A/2200A (50Hz~60Hz)
0.01A/0.1A
±(1.0%+30)
Коефициент на запълване
5%~95%
0.10%
±(10.0%)
Температура
-30℃~1300℃
-22℉~2372℉
1℃
1℉
±(1.0%+2)
±(1.0%+4)
Характеристики
Автоматично определяне на обхват
Автоматично / ръчно
Да
APO
Автоматично изключване
Да
REL
Измерване на релативна стоност
Да
PEAK
Измерване на пикови стойности
Да
Диод
2.8V
Изпитване за непрекъснатост
<30Ω
Data Hold
Задържане на измерване
Да
MAX / MIN
Максимална / минимална стойност
Да
True RMS
За AC напрежение и ток
Да
Двоен дисплей
Максимално показание
Бар графика
22000
44 сегмената
Подсветка на дисплея
Да
USB интерфейс
Windows OS
Нискочестотен филтър
За AC напрежение и ток (1kHz)
Да
Приложимост
  • За лабораторни изследвания
  • В случайте при търсене на неизправност
  • При нужда от връзка с измервателния уред чрез RS232
  • За реализирането на професионални и любителски проекти
  • За точно и прецизно измерване на стойности
Работни спецификации
Съпротивление (R)
Електрическото съпротивление е физична величина, която се характеризира със способността на дадено вещество или материал да прилага съпротивление върху потока от електрически ток преминаващ през него. Означава се с главна буква R. Стандартната мерна единица за електрическо съпротивление в система SI е ом (Ω).
Капацитет (C)
Капацитетът е способността на компонент или верига да събира и съхранява енергия под формата на електрически заряд. SI единица на капацитет е фарад (символ: F), кръстен на английския физик Майкъл Фарадей. Фарадов кондензатор, когато се зарежда с 1 кулон на електрически заряд, има потенциална разлика от 1 волт между неговите пластини.
Зумер
В електрониката, тестът за непрекъснатост е проверка на електрическата верига, за да се види дали токът протича. Извършва се тест за непрекъснатост чрез подаване на малко напрежение по веригата. Ако потокът на електроните е възпрепятстван от прекъснати проводници или повредени компоненти, веригата е "отворена".
Диод
Диодът е специализиран електронен компонент с два електрода, наречени анод и катод. Повечето диоди са направени от полупроводникови материали като силиций, германий или селен. Основното свойство на диода е неговата тенденция да провежда електрически ток само в една посока. Когато катодът е отрицателно зареден по отношение на анода при напрежение, по-голямо от определен минимум, който се нарича напред, токът преминава през диода. Ако катодът е положителен по отношение на анода, е със същото напрежение като анода, или е отрицателен с количество, по-малко от напрежението напред, тогава диодът не провежда ток. Това е опростен изглед, но важи за диоди, работещи като изправители, превключватели и ограничители. Напредващото напрежение е около шест десети от волт (0,6 V) за силициеви устройства, 0,3 V за германиеви устройства и 1 V за устройства със селен.
Автоматично превключване
Автоматично превключване на многопосочен измервателен уред от най-ниския до следващия по-висок обхват, като процесът на превключване се повтаря до достигане на обхват, за който стойността на пълната скала не се превишава.
Автоматично изключване
Автоматичното изключване предпазва батерията, като след определено време на неактивност спира функционирането на уреда.
Подсветка на дисплея
Задното осветление на дисплея е важно предимство за всяко устройство, което го притежава. Благодарение на него се увеличава видимостта и четливостта на екрана, като по този начин уредът е много по-подходящ и надежден при малка околна осветеност и продължителна употреба.
Коефициент на запълване
Работният цикъл е частта от времето, през което даден компонент, устройство или система се управлява и извършва работа. Цикълът на запълване може да бъде изразен като съотношение или като процент. Да предположим, че едно устройство работи за 1 секунда, след това се изключва за 99 секунди, след това отново се стартира за 1 секунда и така нататък. Задвижването работи за 1 от 100 секунди или 1/100 от времето, а неговият работен цикъл е 1/100, или 1%.
Ниско ниво на батерията
Индикацията за ниско ниво на батерията е полезна функция и предупреждава потребителя, когато захранващата батерия на уреда трябва да бъде заменена с нова. Така винаги ще разполагате с функциониращо устройство готово за употреба.
Задържане на стойност
Функцията за задържане на измерената стойност е полезна при извършване на моментни измервания. Така чрез натискането на бутона "HOLD" ще стопирате показанията на дисплея.
Температура (°F/°C)
Измерването на температурата се прави в градуси (°). Мерната единица приета от система SI е Целзий (°C), но тя също може да бъде измерена и по Фаренхайт (°F). Като точката на замръзване на водата 0 °C е равна на 32 °F, а точката на кипене 100 °C се равнява на 212 °F.
Максимална / минимална стойност
Натиснете бутона MAX / MIN, за да се покаже максималната стойност на четене сред измервателните данни, на дисплея се появява символът “MAX”. Натиснете бутона отново, символът “MIN” се появява на дисплея и ще покаже минималната стойност на отчитане сред данните от измерването, натиснете бутона отново, за да се върнете към нормален режим.
USB интерфейс
USB интерфейсът позволява свързването на уреда с други устройства и по този начин става възможен обмен на данни и стойности на измерваните величини.
Относително измерване
Функция за показване на относителна стойност на измерването.
True RMS
Измерване на несинусоидални сигнали
Пикова стойност
Функцията "PEAK" дава възможност уредът да измерва пикови стойности.
RS232 Интерфейс
Устройството разполага с комуникационен интерфейс RS232.
Щипки за измерване
Уредът разполага с щипки за безконтактно измерване на стойности.
Нискочестотен филтър
Нискочестотен филтър
Използваме бисквитки, за да подобрим работата Ви с нашия сайт. Използвайки този сайт, Вие се съгласявате с общите условия Разбрах