Викиват ООД - официален представител на Mastech за България
bg
BGN
0

Общи условия

МОЛЯ, ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО УСЛОВИЯТА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА НАШИЯ ОНЛАЙН МАГАЗИН

Общи условия за ползване
Съдържание:
I. Предмет и общи положения
II. Договор между доставчик и потребител
III. Доставка и право на отказ
IV. Цени на стоки и доставка
V. Права и задължения на потребителя
VI. Право на рекламация
VII. Права и задължения на доставчика
VIII. Лични данни
IX, Ограничения в отговорността на доставчика
X. Влизане в сила и изменения
XI. Разрешаване на спорове
XII. Приложимо право


 

I. ПРЕДМЕТ И ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1. ПРЕДМЕТ

Чл.1. С настоящите Общи условия се определят взаимоотношенията на фирма Викиват ООД (официален представител на MASTECH® за територията на България), наричан по-долу за краткост: "ДОСТАВЧИК" - собственик на уеб сайт: mastech.bg, извършващ дейност като онлайн магазин за продажба на измервателни уреди, наричан за краткост: ОНЛАЙН МАГАЗИН от една страна и от друга страна потребителите на онлайн магазина, наричани за краткост – ПОТРЕБИТЕЛ/И.
Тези общи
условия за ползване обвързват всички потребители на ОНЛАЙН МАГАЗИНА. С доброволното избиране на продукт/и, линк или бутон, разположени на страниците на: mastech.bg и/или линк към настоящите Общи условия, ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява, приема и се задължава да спазва тези Общи условия за ползване.
 

2. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА

Чл.2. Информация, съгласно Закона за електронната търговия (ЗЕТ) и Закона за защита на потребителите (ЗЗП):
1. Наименование на ДОСТАВЧИКА: ВИКИВАТ
ООД
2. Седалище: България, гр. Пловдив, 4003, ул. "Тича" 17
3. Адрес за упражняване на дейността и Управител:
България, гр. Пловдив, 4002, ул. "Мостова" 3
Филип Сарелски - Управител
4. Данни за контакт и кореспонденция:
България, гр. Пловдив, 4002, ул "Мостова" 3
тел: 032 643219
e-mail: info@mastech.bg
5. Вписване в публични регистри: ЕИК 160138003
6. Регистрация по Закон за данък върху добавената стойност (ЗДДС): BG 160138003
7. Надзорни органи:
(1) Комисия за защита на личните данни (КЗЛД)
Адрес: София 1592, бул. "Проф.Цветан Лазаров" 2
тел.: 02 940 20 46
факс: 02 940 36 40
e-mail: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
URL: cpdp.bg
(2) Комисия за защита на потребителите (КЗП)
Адрес: 1000 гр. София, пл."Славейков" №4А, ет.3, 4 и 6, 
тел.: 02 980 25 24 
факс: 02 988 42 18 
гореща линия: 0700 111 22 
URL: kzp.bg
(3) Платформа за АРС (Алтернативно решаване на спорове)
При възникнал спор, който не може да бъде решен съвеместно с ОНЛАЙН МАГАЗИНА, може да разгледате официалния уебсайт на
APC: ec.europa.eu/consumers/odr
 

3. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.3. ПОТРЕБИТЕЛ по смисъла на настоящите Общи условия за ползване може да бъде юридическо (ЮЛ) или физическо лице (ФЛ), което иска да закупи стока, предлагани от ОНЛАЙН МАГАЗИНА.
Чл.4. СТОКА по смисъла на настоящите Общи условия за ползване е всяка стока и услуга, която се предлага от ОНЛАЙН МАГАЗИНА.
Чл.5. Настоящите Общи условия за ползване имат задължителна сила за ДОСТАВЧИКА и за ПОТРЕБИТЕЛИТЕ на ОНЛАЙН МАГАЗИНА.
При попълване на електронна форма за регистрация и/или извършване на изявление за поръчка чрез отбелязване в полето с отметка
"приемам Общите условия", ПОТРЕБИТЕЛЯТ извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и декларира, че е запознат и приема настоящите Общи условия за ползване.
Чл.6. Идентифициране на ПОТРЕБИТЕЛЯ с цел възпроизвеждане на изявлението му както за приемане на Общите условия, така и за направената от него официална поръчка се извършва чрез съхранените в лог-файлове на сървъра на сайта: mastech.bg ; и/или съхранение на IP адреса на ПОТРЕБИТЕЛЯ; съхранение на имейл съобщенията; запис на телефонните обаждания ; както и всяка друга информация, необходима за идентифицирането на ПОТРЕБИТЕЛЯ.

 

II. ДОГОВОР МЕЖДУ ВИКИВАТ ООД (mastech.bg) И ПОТРЕБИТЕЛ

Чл.7. Стоките, които се намират и предлагат в ОНЛАЙН МАГАЗИНА не представляват правно обвързваща оферта, а следва да се считат като демонстративен онлайн каталог, описващ продуктовата гама на производителя и доставчика.
Чл.8. За да закупите стока от ОНЛАЙН МАГАЗИНА, ПОТРЕБИТЕЛЯТ трябва да отговаря на следните условия: 
8.1 Да е попълнил коректно електронната форма за регистрация
и създаде свой профил в ОНЛАЙН МАГАЗИНА.
8.2 Да има валиден адрес за територията, за която е предвидена доставката.
8.3 Да
се запознае и съгласи с настоящите Общи условия за ползване на ОНЛАЙН МАГАЗИНА преди покупка.
8.4 Да се запознае и съгласи в Политиката за обработка на лични данни на ОНЛАЙН МАГАЗИНА преди покупка.

8.5 Да посочи валиден телефонен номер за връзка; валиден имейл адрес за кореспонденцияда попълни коректни адреси за доставка и фактуриране (при необходимост); да попълни коректно име/фамилия и данни за контакт.
8.6 Да потвърди
своята поръчката и данни за доставка по телефон или имейл при поискване от ОНЛАЙН МАГАЗИНА.
8.7 Да осигури достъп и възможност за получаване на своята поръчка на куриерската фирма, която извършва доставка.
8.8 Да заплати стойността на направената поръчка
, както и транспортните разходи за доставката, ако няма на лице условия или промоция/кампания за поръчка с безплатна доставка.
8.9 
При финализиране на онлайн поръчка чрез натискане на бутон: "Поръчка" и съгласяване с Общите Условия и Политика за личните данни, ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява да закупи стоките, намиращи се в секция „Kоличка”. Това действие има правно-обвързваща сила. ПОТРЕБИТЕЛЯТ получава официално, автоматично съобщение на посочения имейл за връзка, което е потвърждение на успешно направена поръчка в ОНЛАЙН МАГАЗИНА. С получаване на това писмено потвърждение се счита, че договорът за покупко-продажба е вече сключен.
ДОСТАВЧИКЪТ може да поиска допълнително потвърждение, включително по телефон или
чрез изпращане на имейл за разяснения по поръчката или данни за доставка. В случай, че бъде отказана поисканата по-горе информация, това автоматично води до отказ на поръчката в ОНЛАЙН МАГАЗИНА, с или без допълнително уведомление към ПОТРЕБИТЕЛЯ.
8.10 
ДОСТАВЧИКЪТ има право да прекрати използването на ОНЛАЙН МАГАЗИНА при открит неправомерен достъп, при некоректни действия или такива, противоречащи на законите в Република България.
8.11. ОГРАНИЧЕНИЯ:
 ПОТРЕБИТЕЛЯТ на ОНЛАЙН МАГАЗИНА няма право:
- Да копира, разпространява или
използва текстове, снимки, схеми, картини, образи или части от сайта, без изрично разрешение на ДОСТАВЧИКА;
- Да претоварва системата с фиктивни заявки или друга
зловредна информация.
Чл.9. След завършване на своята поръчка, ПОТРЕБИТЕЛЯТ ще получи автоматично потвърждение на посочения имейл адрес, с който се е регистрирал в системата. От този момент заявката се счита за приета и подлежи на изпълнение от страна на ДОСТАВЧИКА. В случай на невъзможност за изпълнение на част от поръчката или цялата поръчка, ПОТРЕБИТЕЛЯТ ще получи уведомление по телефона или на имейл в срок от 3 работни дни с цел информация за ситуацията и уточняване на детайли.
Чл.10. ДОСТАВЧИКЪТ си запазва правото да направи отказ от доставка на потвърдена поръчка в случай, че стоката не е налична и не може да бъде доставена в срока, предвиден за доставка (2-5 работни дни). При липса на складова наличност от заявената стока, в рамките на до три работни дни, ДОСТАВЧИКЪТ е длъжен да уведоми ПОТРЕБИТЕЛЯ за изчерпването й чрез изпращане на съобщение на посочения от ПОТРЕБИТЕЛЯ валиден имейл адрес или на посочения телефонен номер за връзка. В случай, че е направен банков превод по изпратена Проформа Фактура, ПОТРЕБИТЕЛЯТ ще има право да избере между отказ от поръчката си и възстановяване на платената сума или сключване на заместваща поръчка. В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ поиска да му бъде възстановена платената сума или не е изразил своя избор в срока по предходното изречение, ДОСТАВЧИКЪТ възстановява на ПОТРЕБИТЕЛЯ платената сума в срок до 14 календарни дни по банков път на посочена банкова сметка.
Чл.11. Условията, описани на фактурата, предоставена на ПОТРЕБИТЕЛЯ при доставка на поръчаната стока, електронното заявление на ПОТРЕБИТЕЛЯ за поръчка, заедно с настоящите Общи условия за ползване представляват пълна регулация на договорните отношения на двете страни, освен в случаите когато ПОТРЕБИТЕЛЯТ е подписал отделен договор за покупко - продажба с ДОСТАВЧИКА при други договорени условия.
Чл.12. Договорният език е български, а плащанията ще бъдат извършвани в български лева (ЛВ) с ДДС. Ако не е посочено дали сумите включват ДДС, ще се приеме, че сумата включва ДДС. ДОСТАВЧИКЪТ си запазва правото да поиска от ПОТРЕБИТЕЛЯ да представи документи, необходими за сключването и изпълнението на договора, съгласно изискванията на българското законодателство.


III. ДОСТАВКА И ПРАВО НА ОТКАЗ

Чл.13. При направена онлайн поръчка, ПОТРЕБИТЕЛЯТ ще получи автоматично потвърждение на посочен от него имейл адрес, с което ДОСТАВЧИКЪТ го уведомява за успешно приета поръчка през системата. В случай, че има неясен адрес или неточни данни за доставка, служител от ОНЛАЙН МАГАЗИНА ще се свърже за уточнение. Ако не бъде потвърдена изискваната информация по телефон или имейл от ПОТРЕБИТЕЛЯ, това автоматично води до отказ от поръчка без допълнително уведомление.
Чл.14. ДОСТАВЧИКЪТ си запазва правото да откаже потвърждаване и изпълнение на която и да е поръчка в случай изчерпана наличност или по друга причина, като се задължава да уведоми официално ПОТРЕБИТЕЛЯ за отказа си и причината за него в срок на до 3 работни дни. Наличните стоки се обработват и изпращат с куриерска фирма Спиди АД към ПОТРЕБИТЕЛЯ в рамките на посочените дни за доставка ( 2 -5 работни дни).
Чл.15. Възможните начини за плащане на онлайн поръчки са:
- в брой при доставка на куриерски представител (наложен платеж);
- по банков път след изпратена Проформа Фактура на посочен валиден имейл адрес

Търговска банка Д АД
BG83DEMI92401000101947 (в лева)
SWIFT: DEMIBGSF;

Чл.16. След създаване на поръчка в ОНЛАЙН МАГАЗИНА и при необходимост - потвърждаване, стоката се подготвя и предава на куриерска фирма СПИДИ АД за доставка. ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност за закъснение на доставката в случай, че това закъснение се дължи на куриерската фирма.
При посочени неверен адрес, грешни данни за
лице за телефон, име и фамилия в регистрацията (профил) на клиента, ДОСТАВЧИКЪТ не е обвързан с каквото и да е задължение за изпълнение на поръчката или повторна доставка. При липса на информация или обратна връзка от ПОТРЕБИТЕЛЯ, ДОСТАВЧИКА има право да откаже нови поръчки/доставки към същия ПОТРЕБИТЕЛ.
Чл.17. Онлайн поръчки се доставят от куриерка фирма СПИДИ АД в рамките на 2 до 5 работни дни след направена заявка. Възможен е и по-дълъг срок на доставка за продукти, които са обект на специализирана доставка. За всеки продукт, който е с условия на специализирана доставка е посочена информация за срокът на доставка в продуктовата страница на ОНЛАЙН МАГАЗИНА. В допълнение, тези сроковете ще бъдат уточнени и потвърдени с ПОТРЕБИТЕЛЯ предварително в писмена форма и/ или по телефон.
Чл.18. Всяка доставка за територията на България може да бъде доставена от СПИДИ АД при условията на икономична доставка до посочен адрес или офис на куриерската фирма. (В случай на избор на офис е необходимо да се въведе информация и адрес на посочения офис на СПИДИ в поле: Допълнителни бележки преди финализиране на поръчката). За гр. Пловдив доставките могат да бъдат доставени при условията на доставка СПИДИ градски куриер.
Чл.19. При доставка на СТОКАТА от куриерската фирма СПИДИ АД, пратката следва да бъде прегледана внимателно от ПОТРЕБИТЕЛЯ или упълномощено от него лице (трето упълномощено лице). Евентуални повреди, удари и други щети следва да бъдат описани в Констативен протокол, предоставян от куриерския служител и попълнен в негово присъствие. ПОТРЕБИТЕЛЯТ трябва да запази екземпляр от този Констативен протокол за себе си и да съобщи незабавно на ДОСТАВЧИКЪТ за ситуацията, с цел упражняване правата на ПОТРЕБИТЕЛЯ.
Чл.20. При предаване на СТОКАТА от куриерски служител, ПОТРЕБИТЕЛЯТ или трето упълномощено лице подписват придружаващите я документация. За трето упълномощено лице се счита всеки, който не е титуляр на заявлението за поръчка, но приема доставката на стоката и е приел доставката на посочения от ПОТРЕБИТЕЛЯ адрес.
Чл.21. При отказ за получаване на СТОКАТА, извън случаите, описани по-долу, отказът се счита за неоснователен и ПОТРЕБИТЕЛЯТ дължи заплащане на разходите за доставка и обратно връщане на стоката към ДОСТАВЧИКА.
В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или офис на куриера,
или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, ДОСТАВЧИКЪТ се освобождава от задължението си да достави заявената за покупка стока повторно. В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ е направил банков превод по сметка на ДОСТАВЧИКА и в случаите посочени в настоящата разпоредба, ДОСТАВЧИКА възстановява на ПОТРЕБИТЕЛЯ платената сума в срок до 14 работни дни като приспада разходите за доставка .
Чл.22. В случай, че доставената СТОКА не съответства на заявената от ПОТРЕБИТЕЛЯ в неговата онлайн поръчка и това може да се установи чрез обикновения й преглед, ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да откаже пратката или да поиска доставената му стока да бъде заменена със съответстваща на направената от него поръчка. В случай на замяна е необходимо ПОТРЕБИТЕЛЯТ да се свърже с ДОСТАВЧИКА по телефона, на имейл или попълни контактната форма на ОНЛАЙН МАГАЗИНА и да изчака ДОСТАВЧИКЪТ да се свърже с него за уточнения.
Чл.23. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва конкретна причина да се откаже от своята, доброволна покупка от ОНЛАЙН МАГАЗИНА в 14-дневен срок, считан от датата на получаване на стоката, когато са изпълнени изискванията на чл. 52, чл. 54 и чл. 55 от Закона за защита на потребителите (ЗЗП). Отказът на ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да бъде направен по следния начин и при следните условия:
23.1 ПОТРЕБИТЕЛЯТ следва предварително, писмено да информира ДОСТАВЧИКА
, че се отказва от договора за онлайн покупка на следния имейл адрес: info@mastech.bg
23.2 Правото на отказ може да бъде упражнено от ПОТРЕБИТЕЛЯ и чрез коректно попълване на формуляр: "Отказ на поръчка", който се намира на начална страница на ОНЛАЙН МАГАЗИНА.
23.3 Срокът от 14 дни се счита за спазен, ако писменото уведомление е било изпратено към ДОСТАВЧИКА
преди изтичането му.
В същия срок (14 дни), ПОТРЕБИТЕЛЯТ следва да изпрати съответната стока за своя сметка
в оригинална търговска опаковка, в нейната цялост, пълна окомплектовка, както и придружаващата я документация, без увреждания и/или липси на части от стоката на адрес, както следва:
Викиват ООД, гр. Пловдив, 4002, ул. „Мостова“ 3 до Отдел РЕКЛАМАЦИИ -
MASTECH
23.4. При упражняване на Право на отказ,
всички транспортни и други разходи по връщането на продуктите са изцяло за сметка на ПОТРЕБИТЕЛЯ. В случай на загубване или погиване на стоката/ите, преди получаването й от ДОСТАВЧИКА, ПОТРЕБИТЕЛЯТ дължи обезщетение в размер на нейната стойност, съгласно действащия ценоразпис в ОНЛАЙН МАГАЗИНА.
23.5. ДОСТАВЧИКЪТ се задължава, в случай на отказ от поръчка
на ПОТРЕБИТЕЛЯТ от договора за продажба на стоки от разстояние, по реда на настоящите Общи условия за ползване, да върне на ПОТРЕБИТЕЛЯ, заплатените от него суми за стоката, но без транспортните разходи за доствaка не по-късно от 14 (четиринадесет) дни, считано от датата, на която ПОТРЕБИТЕЛЯТ е упражнил правото си на отказ от сключения договор, по същия начин, както са получени (ако е с наложен платеж - се връщат с наложен платеж, ако е по банков път, се връщат по банков път и т.н. съгласно ЗЗП.)
23.6 ДОСТАВЧИКЪТ няма задължение да възстанови допълнителните разходи за доставка на стоките, когато потребителят изрично е избрал начин на доставяне на стоките, различен от стандартната, фиксирана цена за доставка в ОНЛАЙН МАГАЗИНА.
23.7 В случаите, когато ПОТРЕБИТЕЛЯТ не е изпълнил изискванията за връщане на предоставените стоки, ДОСТАВЧИКЪТ има право да откаже връщане на заплатените суми или съответно да прихване сумите на ползваните услуги, дължими на ПОТРЕБИТЕЛЯ.
23.8 ПОТРЕБИТЕЛЯТ няма право да се откаже от сключения договор за покупка
в следните случаи:
- при доставка на стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност;
- при доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето;
- при всички други случаи, предвидени със закон.IV. ЦЕНИ НА СТОКИ И ДОСТАВКИ

Чл.24. Цените, посочени в ОНЛАЙН МАГАЗИНА не включват доставка до адреса, посочен от ПОТРЕБИТЕЛЯ. Цената за доставка е обявена и е видима преди финализиране на онлайн поръчка. Разходите по наложения платеж и застраховка на стоката са за сметка на ДОСТАВЧИКА.
Чл.25. Всички обявени цени в ОНЛАЙН МАГАЗИНА – mastech.bg са крайни цени в български лева с начислен ДДС.
25.1. Цените в ОНЛАЙН МАГАЗИНА и цените във физическия магазин на ВИКИВАТ могат да се различават. ДОСТАВЧИКА
си запазва правото да прави специални онлайн промоции и да предлага промо кодове/ купони, които не са валидни в търговските обекти.
25.2 Цената на доставката не е
включена в цената на продуктите и се заплаща отделно от ПОТРЕБИТЕЛЯ. Тя е фиксирана и видима за ПОТРЕБИТЕЛЯ в онлайн магазина като се вижда ясно преди финализиране на поръчка.
25.3 Всички промоции като: безплатна доставка за определен период от време или за надхвърляне на минимален праг на сума по поръчка, както и други
отстъпки ще бъдат обявени в ОНЛАЙН МАГАЗИНА и не могат да бъдат получени при поръчки във физическите обекти на ДОСТАВЧИКА, при поръчки по телефона или чрез електронно съобщение/имейл/контактна форма.
25.4 При покупка от ОНЛАЙН МАГАЗИНА, в случай, че за съответната стока е налице предвидена ценова отстъпка, ПОТРЕБИТЕЛЯТ ще може да се възползва от отстъпката, на която има право.
25.5 Поръчките, направени с опция за плащане: наложен платеж, ДОСТАВЧИКЪТ
изпраща с куриерска фирма СПИДИ АД, като цената за доставка е за сметка на клиента и е указана в края на процеса на поръчка.
25.6. ДОСТАВЧИКЪТ
запазва правото си да поправя грешки или да обновява съдържанието на ОНЛАЙН МАГАЗИНА по всяко време и без уведомление, което включва промени на стоки и цени. Тези промени няма да засягат вече направени и потвърдени поръчки, които ще се изпълняват при условията, които са били актуални към момента на потвърждаване на съответната поръчка.


V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Чл.26. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има възможност да разглежда и да поръчва всяка от обявените стоки в ОНЛАЙН МАГАЗИНА. ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да поръчва стоки само чрез доброволна регистрация и създаване на профил в ОНЛАЙН МАГАЗИНА, като трябва да отговаря на посочените изисквания на настоящите Общи условия за ползване в Раздел II, Чл.9.
Чл.27. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да се информира за състоянието на своята поръчка като се обади на посочените телефони за връзка в ОНЛАЙН МАГАЗИНА или изпрати съобщение на имейл.
Чл.28. ПОТРЕБИТЕЛЯТ носи пълна отговорност за опазването на своето потребителско име и парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на профила в ОНЛАЙН МАГАЗИНА. ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен незабавно да уведоми ДОСТАВЧИКА за всеки един случай на неправомерен достъп чрез използване на неговото потребителско име и парола, както и винаги, когато съществува опасност от такова използване.
Чл.29. ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да заплати цената на своята поръчка според обявения и избран начин в ОНЛАЙН МАГАЗИНА.
Чл.30. Всеки ПОТРЕБИТЕЛ, независимо дали е клиент на ДОСТАВЧИКА се задължава:
30.1 Да не нарушава и да зачита основните права и свободи на гражданите и правата на човека, съгласно Конституцията и законите на Република България и признатите международни актове.
30.2 Да не накърнява доброто име на другиго и да не призовава към нарушения на съществуващия правен ред.
30.3 Да не нарушава чужди имуществени или неимуществени, абсолютни или относителни права и интереси, като право на собственост, право на интелектуална собственост и др.
30.4 Да спазва българското законодателство, приложимите чужди закони, правилата на морала и добрите нрави и Интернет етиката при ползване на ОНЛАЙН МАГАЗИНА.
30.5 Да уведомява незабавно ДОСТАВЧИКА за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на ОНЛАЙН МАГАЗИНА.
30.6 Да не зарежда, изпраща, предава, разпространява или използва по какъвто и да било начин и да не прави достояние на трети лица софтуер, компютърни програми, файлове, приложения или други материали, съдържащи компютърни вируси, системи за неоторизиран отдалечен контрол, компютърни кодове, или материали, предназначени да прекъсват, затрудняват, нарушават или ограничават нормалното функциониране на компютърен хардуер или софтуер или телекомуникационните съоръжения или имащи за цел неоторизирано проникване или достъп в чуждестранни ресурси или софтуер.
30.7 Да не извършва злоумишлени действия.
30.8 Да обезщети ДОСТАВЧИКА и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили вследствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с Интернет страници, хипер-връзки, материали или информация, които потребителят е използвал, разположил на сървъра, изпращал, разпространявал, направил достояние на трети лица или направил достъпни чрез ОНЛАЙН МАГАЗИНА в нарушение на закона, настоящите Общи условия за ползване, добрите нрави и/или Интернет етиката.
30.9 ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да посочи точен и валиден телефон за връзка
, валиден адрес за доставка и валиден електронен адрес (имейл), да заплати цената на поръчаната стока, да заплати разходите по доставката, когато същата не е безплатна и да осигури достъп и възможност за получаване на пратката.
30.10 ДОСТАВЧИКЪТ е създател и собственик на този ОНЛАЙН МАГАЗИН и дава правото на ПОТРЕБИТЕЛЯТ да зарежда и разглежда всички публикувани материали само за лична употреба с нетърговска цел, при условие че спазва и се съобразява с всички авторски права и съответните означения. Материалите в ОНЛАЙН МАГАЗИНА са под закрилата на закона за Авторското право и сродните му права и всяка непозволена употреба може да бъде нарушение на авторско право, права върху търговски марки или други законови разпоредби. Тяхната употребата в други електронни сайтове е забранена освен ако няма писмено съгласие от ДОСТАВЧИКА.VI. ПРАВО НА РЕКЛАМАЦИЯ

Чл.31. Когато стоката не съответства на поръчаната от ПОТРЕБИТЕЛЯ, ДОСТАВЧИКЪТ е длъжен да я приведе в съответствие за своя сметка. Привеждането на потребителската стока в съответствие с поръчката трябва да се извърши в рамките на максимум един месец (30 календарни дни), считано от предявяването на рекламацията от ПОТРЕБИТЕЛЯ.
Чл.32. След изтичането на срока по предходната клауза, ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да развали договора и да му бъде възстановена заплатената сума в срок до 7 работни дни или да иска намаляване на цената на потребителската стока, съгласно чл. 114 от ЗЗП.
Чл. 33. Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба е безплатно за ПОТРЕБИТЕЛЯ. Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта й, и не трябва да понася значителни неудобства.
Чл. 34. При получаване и само след заплащане на стоката, ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да я отвори и направи преглед за съответствия на стоката със заявката. След заплащане на стоката и преди да впише своето име и подпис като получател на документацията от куриерската фирма, ПОТРЕБИТЕЛЯТ трябва да се увери в цялостта на опаковката, нарушения от транспорт или удари.
Чл. 35. В случай на констатирани увреждания на опаковката, съвместно с куриера се съставя Констативен протокол, в който се описва вида, състоянието на опаковката и състоянието на наличното съдържание на пратката.
Чл. 36. Рекламации относно вида и цялостта на пратката следва да се предявяват в присъствието на куриера, в момента на получаване на пратката или преди да ПОТРЕБИТЕЛЯТ да е напуснал офиса на куриера (при получаване на пратката от офис на куриера). След това ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да упражни своето право на отказ в срок до 14 дни от получаване на стоките, в случай, че същите не са използвани, не е увредена цялостта на опаковката им и имат запазен търговски вид (всички етикети, стикери и т.н. трябва да са на стоката).
Чл. 37. При констатация на производствен дефект на продукт и при нарушен търговски вид на стоката и опаковката, ДОСТАВЧИКЪТ се ангажира продуктът да бъде подменен с нов, съгласно гаранционните условия или да възстанови заплатената от потребителя стойност на стоката, съгласно чл.55 от ЗЗП, считано от датата, на която ПОТРЕБИТЕЛЯТ е упражнил правото си на отказ.
При нарушаване на търговския вид
, целостта на опаковката на стоката или при констатация за дефект, причинен от неправилно експлоатация или друга причина, но не производствен дефект/повреда, отремонтирането на стоката се заплаща от ПОТРЕБИТЕЛЯ при избор на тази опция. Транспортните и други разходи по получаване и връщане на стоката са за сметка на ПОТРЕБИТЕЛЯ.
Чл. 38. При несъответствие на стоката с характеристиките, посочени в ОНЛАЙН МАГАЗИНА, ДОСТАВЧИКЪТ се ангажира да възстанови цялата платена от ПОТРЕБИТЕЛЯ сума, съобразно чл. 59 ал.3 от ЗЗП и в срок от 14 дни от получаване на стоката по начина, по който е била заплатена сумата от потребителят.
Чл.39. Ако при получаването на пратката тя е с видима нарушена или разпокъсана опаковка, рекламацията ще бъде уважена само в присъствието на куриера и създаване на двустранен Констативен протокол. ДОСТАВЧИКЪТ няма да приеме рекламация в случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ е приел пратка с видими нарушения и наранаявания и не е предявил своите претенции пред куриера.  
Чл. 40. След получаване и заплащане на стоката, ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да я рекламира или да поиска връщането й, както и възстановяване на платената сума в следните случаи и срокове:
- Ако по време на експлоатация проявят дефекти, предвидени като гаранционни.
- В случаите, предвидени в чл.69, ал. 3 от ЗЗППТ.

Чл. 41. Електронни елементи, аксесоари и резервни части не подлежат на гаранционни претенции. Гаранция за тях се поема само в случай, че имат констатиран фабричен дефект след предяване Рекламация.
Чл. 42. Когато доставената стока е с търговска гаранция, предложена от производителя или вносителя и клиентът е снабден с гаранционна карта, където са посочени адреси и телефони на гаранционните сервизи, той може да се обръща директно към посочените сервизи или пунктове. Транспортните разходи до избрания сервиз са за сметка на ПОТРЕБИТЕЛЯ.
В случай на въпроси, ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да се свърже с ДОСТАВЧИКЪТ за информация и асистиране. Потребителската гаранция
в ЕС е 24 месеца от датата на покупката само за крайни клиенти/ физически лица (ФЛ).


VII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА

Чл. 43. ДОСТАВЧИКЪТ няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който ПОТРЕБИТЕЛЯТ използва закупените стоки.
Чл. 44. ДОСТАВЧИКЪТ има право по всяко време, без уведомяване на ПОТРЕБИТЕЛЯ, когато последният ползва услугите в нарушение на настоящите Общи условия за ползване, както и по преценка на ДОСТАВЧИКА да прекрати, спре или промени предлаганите стоки.
Чл.45. ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност спрямо ПОТРЕБИТЕЛЯТ и/или трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяване, спиране, промяна или ограничаване на продуктовата гама на производителя, както и изтриване, модифициране, загубване, недостоверност, неточност или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез ОНЛАЙН МАГАЗИНА.
Чл.46. ДОСТАВЧИКЪТ се задължава, след получаване на плащането, да прехвърли на ПОТРЕБИТЕЛЯ собствеността на поръчаните стоки, да ги достави в посочения срок или да уведоми за невъзможност за доставка в писмен вид на имейл, да проверява за техническата изправност на всеки артикул преди да бъде изпратен към клиент (в случай, че това е възможно, без да се нарушава целостта на опаковката).
Чл.47. ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения, за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предлаганите стоки. Съветите, консултациите или помощта, оказани от специалистите и служителите на ДОСТАВЧИКА във връзка с покупка на стоки от ПОТРЕБИТЕЛЯ не пораждат каквато и да било отговорност или задължения за ДОСТАВЧИКА.
Чл.48. ДОСТАВЧИКЪТ има право да събира и използва информация, отнасяща се до неговите ползватели на ОНЛАЙН МАГАЗИНА, независимо дали са регистрирани, при спазване изискванията на българското законодателство и Закона за защита на личните данни.
Чл.49.  Информацията по предходния член може да бъде използвана от ДОСТАВЧИКА, освен в случай на изрично несъгласие на ПОТРЕБИТЕЛЯ, изпратено на следния имейл адрес dpo@mastech.bg ДОСТАВЧИКЪТ събира и използва информацията, за да подобрява информацията на предлаганите стоки в ОНЛАЙН МАГАЗИНА. Всички цели, за които ДОСТАВЧИКЪТ ще използва информацията ще бъдат съобразени с българското законодателство и добрите практики.
Чл.50. ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по тези Общи условия при настъпване на обстоятелства, които не е предвидил и не е бил длъжен да предвиди – включително случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на стоки извън неговия контрол.
Чл.51. ДОСТАВЧИКЪТ има право да предложи да инсталира на компютрите на ПОТРЕБИТЕЛЯ бисквитки (cookies), за да се предложи достъп до цялата информация в ОНЛАЙН МАГАЗИНА. ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да приеме или не тези бисквитки. В случай на отказ от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯТ, достъпът до ОНЛАЙН МАГАЗИНА може да бъде затруднен или да не се показва цялата налична информация.
*Бисквитките представляват текстови файлове, които се запазват от Интернет страницата върху твърдия диск на
ПОТРЕБИТЕЛЯ и позволяват възстановяване на информация за ПОТРЕБИТЕЛЯ, като го идентифицират и позволяват проследяване на действията му, Интернет страниците, които посещава, хипер-връзките, които използва, информацията, която ползва и записва и други. Тези действия на ДОСТАВЧИКА ще бъдат извършвани с цел подобряване на услугите и осъществяване на търговската дейност в полза на потребителя.
Чл.52. ДОСТАВЧИКЪТ издава документ за продажба за всяка извършена транзакция като това е винаги фактура / касов бон с начислен ДДС. Такава фактура/ касов бон получават всички клиенти на ОНЛАЙН МАГАЗИНА със своята доставка. ВИКИВАТ ООД може да въведе условие за издаване на фактура с ДДС в зависимост от представянето на удостоверяващи документи. Условията са в сила за всички ПОТРЕБИТЕЛИ.


VIII. ЛИЧНИ ДАННИ

Чл.53. ДОСТАВЧИКЪТ гарантира на своите ПОТРЕБИТЕЛИ в ОНЛАЙН МАГАЗИНА конфиденциалността на предоставената информация и максимална защита на личните им данни. Последните няма да бъдат използвани, предоставяни или довеждани до знанието на трети лица, извън случаите и при условията, посочени в настоящите Общите условия. ДОСТАВЧИКЪТ защитава личните данни на ПОТРЕБИТЕЛЯ, станали му известни при попълване на електронната форма за регистрация като това задължение отпада в случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ е предоставил неверни данни. При спазване на действащото законодателство в Република България и ЕС, както и клаузите на настоящите общи условия за ползване, ДОСТАВЧИКЪТ може да използва личните данни на ПОТРЕБИТЕЛЯ единствено и само за целите, предвидени в настоящите Общи условия. Всякакви други цели, за които се използват данните, ще бъдат съобразени с българското законодателство и приложимите международни актове.
Чл.54. ДОСТАВЧИКЪТ се задължава да не разкрива никакви лични данни за ПОТРЕБИТЕЛЯ на трети лица - държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато е получил изричното писмено съгласие на ПОТРЕБИТЕЛЯ, информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация.
Чл.55. С регистрацията си в ОНЛАЙН МАГАЗИНА, ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ е дал своето съгласие да получавава информационен бюлетин, ДОСТАВЧИКЪТ може да изпраща промоционални съобщения, новини за нови продукти, промоции и друга полезна информация на неговата електронна поща. Съдържанието на тези съобщения е насочено само и единствено към по-доброто информиране на ПОТРЕБИТЕЛЯ за най-новите оферти, специални намаления, отстъпки и промоции. Ако не желае да получава промоционални съобщения, ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да се отпише във всеки момент от бюлетина, като влезе в своя профил или кликне на съотвтения линк за отписване в края на бюлетина.
Чл.56. ДОСТАВЧИКЪТ събира и пази информацията, която ПОТРЕБИТЕЛЯТ е предоставил по време на неговата регистрация в ОНЛАЙН МАГАЗИНА. Информацията, събрана от ДОСТАВЧИКА при използването на онлайн платформата се използва само за посочените цели и в съответствие с приложимото право. ДОСТАВЧИКЪТ няма да предоставя информация на трети лица без изричното съгласие на ПОТРЕБИТЕЛЯ. ДОСТАВЧИКЪТ се стреми да обезпечи сигурността на данните за ПОТРЕБИТЕЛЯ, така че трети лица да нямат достъп до тази информация. Въпреки че се полагат големи усилия да се предотврати достъпът на трети лица, не може да се търси отговорност от ДОСТАВЧИКА в случай, че информацията е получена от трети лица в нарушение на закона. ДОСТАВЧИКЪТ не отдава, продава или по друг начин разпространява лични данни на ПОТРЕБИТЕЛЯ на трети страни по никакъв повод, освен когато това е наложено по силата на закон или съдебна заповед.
Чл. 57. ДОСТАВЧИКЪТ си запазва правото, по свое усмотрение и по всяко време, да променя, добавя или заличава части от тези Общи условия за ползване на ОНЛАЙН МАГАЗИНА. Отговорност на ПОТРЕБИТЕЛЯ е да проверява тези Общи условия във всеки един момент, преди да използва ОНЛАЙН МАГАЗИНА и да направи покупка.
Чл. 58. Използвайки ОНЛАЙН МАГАЗИНА, ПОТРЕБИТЕЛЯТ приема и потвърждава, че е съгласен с тези промени в Общите условия. С настоящето, ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява, че всички последващи покупки се регулират от Общите условия, публикувани на ОНЛАЙН МАГАЗИН към датата на съответната покупка. В зависимост от изпълнението на Общите условия и всякакви техни модификации, ДОСТАВЧИКЪТ предоставя на ПОТРЕБИТЕЛЯ лично, неизключително, непрехвърляемо право да влиза в и да използва ОНЛАЙН МАГАЗИНА.
Чл.59. Поръчвайки продукти от ОНЛАЙН МАГАЗИНА, ПОТРЕБИТЕЛЯТ изрично се съгласява да бъде обвързан и да приеме тези Общи словия за ползване, преди завършването на своята поръчка.
Чл.60. ДОСТАВЧИКЪТ си запазва правото да променя Общите условия за ползване без предизвестие, по всяко време и по собствено усмотрение като уточни последна дата на промяна.


IX. ОГРАНИЧЕНИЯ В ОТГОВОРНОСТТА НА ДОСТАВЧИКА

Чл.61. ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност за уебсайтове и тяхното съдържание, които не са част от mastech.bg. ДОСТАВЧИКЪТ не се ангажира да преследва всеки сайт, към който има връзка за незаконно съдържание на авторски права, порногрофия, расизъм и всякакви други действия, забранени от законите на Република България. В случай, че ПОТРЕБИТЕЛ е забелязал подобни нарушения, се задължава да извести за тях ОНЛАЙН МАГАЗИНА, за да бъде отстранен линка към сайта-нарушител.
Чл.62. ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност за възможни инцидентни пропуски, свързани с актуалността на информацията, която се съдържа в ОНЛАЙН МАГАЗИНА; не носи отговорност за последиците, в т.ч. евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа или използването на ОНЛАЙН МАГАЗИНА; не носи отговорност за ненакърнимостта на информацията в ОНЛАЙН МАГАЗИНА от компютърни вируси или други заплахи. Изложената в ОНЛАЙН МАГАЗИНА информация е в съответствие с действащото законодателство и използването й от страна на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ е доброволно и по тяхна инициатива.
Чл.63. ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност за пълнотата, валидността и същността на информацията, съдържаща се в сайтовете, към които има препратки.
Чл.64. ДОСТАВЧИКЪТ не гарантира безпроблемен и непрекъснат достъп до домейна: mastech.bg
Чл.65. ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност за изчерпване на складовите наличности.
Чл.66. ДОСТАЧИКЪТ не носи отговорност за неточности в информацията за стоката, подадена от производителя.
Чл.67. ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност за забавяне или неизпълнение на задълженията си по причина извън контрола й.


X. ВЛИЗАНЕ В СИЛА И ИЗМЕНЕНИЯ

Чл.68. Настоящите Общи условия за ползване влизат в сила от 31 Юли, 2019. Настоящите Общите условия за ползване могат да бъдат изменяни едностранно от ДОСТАВЧИКА, по негово усмотрение по всяко време или с цел изпълнение на изискванията на действащото законодателство.
Отговорност на ПОТРЕБИТЕЛЯ е да проверява тези Общи условия за ползване във всеки един момент, преди да използва ОНЛАЙН МАГАЗИНА за покупка
. Ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ използва ОНЛАЙН МАГАЗИНА след публикуването (влизането в сила) на промените, тези действия на ПОТРЕБИТЕЛЯ ще се приемат като потвърждение за това, че се е запознал и съгласил с промените в настоящите Общи условия за ползване. 
С настоящото Вие се съгласявате, че всички последващи онлайн
поръчки ще се регулират от настоящите Общи условия. В зависимост от изпълнението на тези Общи условия и всякакви техни модификации, ДОСТАВЧИКЪТ предоставя на ПОТРЕБИТЕЛЯ лично, неизключително, непрехвърляемо право да влизате в и да използвате ОНЛАЙН МАГАЗИНА. Поръчвайки стоки от ОНЛАЙН МАГАЗИНА или приемайки доставката на такива стоки, описани във фактурата/ касов бон, ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява да бъде обвързан и приема настоящите Общите условия. За всяко изменение в настоящите Общи условия по сключен договор, ДОСТАВЧИКЪТ е длъжен да уведоми ПОТРЕБИТЕЛЯ в 7-дневен срок от настъпването на това обстоятелство на посочени от него телефон/електронна поща (e-mail)/адрес за кореспонденция. В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ не е съгласен с измененията в Общите условия, той има право да се откаже от сключения договор, без да посочва конкретна причина и без да дължи обезщетение или неустойка, или да продължи да го изпълнява при действащите преди изменението Общи условия. В този случай, ПОТРЕБИТЕЛЯТ упражнява правото си на отказ като изпраща до ДОСТАВЧИКА писмено уведомление в едномесечен срок от получаването на съобщението от ДОСТАВЧИКА за промяна в Общите условия за ползване. (Забележка: Това право на ПОТРЕБИТЕЛЯ не се прилага в случаите, когато изменението в Общите условия е вследствие на разпореждане или указание на компетентен орган на власт в Република България). В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ по сключения договор е бил уведомен от ДОСТАВЧИКА за промяна в Общите условия за ползване, но не е упражнил правото си да се откаже по посочения по-горе срок и ред, то се счита, че той е приел измененията в Общите условия и те го обвързват.


XI. РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ

Чл.69. Спорове между страните по настоящите Общи условия за ползване могат да се решават чрез непосредствени преговори между тях, както и по реда за извънсъдебно разрешаване на спорове, предвиден в действащото законодателство, включително чрез сключване на извънсъдебно споразумение и използване на платформата за APC (Алтернативно решаване на спорове). При непостигане на съгласие, всяка от страните може да поиска съдействието на Комисията за Защита на Потребителя (КЗП) или да отнесе спора пред компетентния съд.


XII. ПРИЛОЖИМО ПРАВО

Чл.70. При прилагането и тълкуването на настоящите Общи условия за ползване се прилага българското законодателство.

Последна актуализация на Условията за ползване на сайта: 31 Юли
, 2019.

Използваме бисквитки, за да подобрим работата Ви с нашия сайт. Използвайки този сайт, Вие се съгласявате с общите условия Разбрах