Викиват ООД - официален представител на Mastech за България
bg
BGN
0

Цифров мултицет MY74

Мултимер с възможност за измерване на напрежение, AC / DC ток, съпротивление, капацитет и температура, както и hFE на транзистори.
Каталожен номер: MY74
Гаранционен срок: 24 месеца
Представяне
Компактният мултиметър MY74 е дигитален, многофункционален измервателен уред, който има възможността да измерва различни електрични величини: постоянно и променливо напрежение, постоянен и променлив ток, съпротивление, капацитет на кондензатори и температура. Устройството разполага със звукова сигнализация при тест на непрекъснатост.
Накратко за продукта
MY74
1x9V 6F22
188x93x50mm
380 гр
CE / ETL / RoHS
CAT lll 600V
Аксесоари в комплекта
Измервателни сонди
Термодвойка тип К
Букса за измерване на транзистори
Батерии и инструкции за употреба
Сертификати
CAT III 600V CE сертификат ETL сетрификат RoHS
Обхват на измерванията
Спецификации
Диапазон
Резолюция
Точност
Напрежение DC
200mV/2V/20V/200V
600V
0.1mV/1mV/10mV/0.1V
1V
±(0.5%+2)
±(0.8%+2)
Напрежение AC
2V/20V/200V
600V
1mV/10mV/0.1V
1V
±(0.8%+3)
±(1.2%+3)
Ток DC
2mA
20mA
200mA
10A
1μA
10μA
0.1mA
0.01A
±(0.8%+1)
±(0.8%+1)
±(1.5%+1)
±(2.0%+5)
Ток AC
20mA
200mA
10A
10μA
0.1mA
0.01A
±(1.0%+5)
±(1.8%+5)
±(3.0%+7)
Съпротивление
200Ω
2kΩ/20kΩ/200kΩ/2MΩ
20MΩ
200MΩ
0.1Ω
1Ω/10Ω/0.1kΩ/1kΩ
10kΩ
0.1MΩ
±(0.8%+3)
±(0.8%+2)
±(1.0%+2)
±(6.0%+10)
Капацитет
2nF/20nF/200nF/2μF
100μF
1pF/10pF/0.1nF/1nF
0.1μF
±(4.0%+3)
±(6.0%+10)
Честота
20kHz
0.01kHz
±(2.0%+5)
Температура
-20℃~0℃
1℃~400℃
401℃~1000℃
1℃
1℃
1℃
±(5.0%+4)
±(2.0%+3)
±(2.0%+5)
Характеристики
Дисплей
Максимална стойност
Да
APO
Автоматично изключване
Да
Транзистор hFE
0~1000
Да
Диод
Напрежение на отваряне
3.0V
Изпитване за непрекъснатост
<50Ω
Да
Data Hold
Задържане на стойност
Да
LBD
Индикация за ниско ниво на батерията
Да
Приложимост
  • За бързи и точни измервания
  • В индустриална среда
  • За замерване на електроинсталации
  • Подходящ за мобилни, ремонтни групи
  • За замерване на електронни елементи
Работни спецификации
Напрежение (V)
Напрежението, наричано също така и електродвижеща сила, е количествено изразяване на потенциалната разлика в заряда между две точки в електрическо поле.
Електрически ток ( I )
Електрическият ток е поток от електрически заряд. Общият символ за обозначаване на тока е буквата I. Единицата в система SI за измерване на електрически ток е ампер (А), което е потока на електрическия заряд със скорост равна на един кулон за секунда. Частиците, които носят заряда в електрически ток, се наричат носители на заряд.
Съпротивление (R)
Електрическото съпротивление е физична величина, която се характеризира със способността на дадено вещество или материал да прилага съпротивление върху потока от електрически ток преминаващ през него. Означава се с главна буква R. Стандартната мерна единица за електрическо съпротивление в система SI е ом (Ω).
Капацитет (C)
Капацитетът е способността на компонент или верига да събира и съхранява енергия под формата на електрически заряд. SI единица на капацитет е фарад (символ: F), кръстен на английския физик Майкъл Фарадей. Фарадов кондензатор, когато се зарежда с 1 кулон на електрически заряд, има потенциална разлика от 1 волт между неговите пластини.
Диод
Диодът е специализиран електронен компонент с два електрода, наречени анод и катод. Повечето диоди са направени от полупроводникови материали като силиций, германий или селен. Основното свойство на диода е неговата тенденция да провежда електрически ток само в една посока. Когато катодът е отрицателно зареден по отношение на анода при напрежение, по-голямо от определен минимум, който се нарича напред, токът преминава през диода. Ако катодът е положителен по отношение на анода, е със същото напрежение като анода, или е отрицателен с количество, по-малко от напрежението напред, тогава диодът не провежда ток. Това е опростен изглед, но важи за диоди, работещи като изправители, превключватели и ограничители. Напредващото напрежение е около шест десети от волт (0,6 V) за силициеви устройства, 0,3 V за германиеви устройства и 1 V за устройства със селен.
Автоматично изключване
Автоматичното изключване предпазва батерията, като след определено време на неактивност спира функционирането на уреда.
Ниско ниво на батерията
Индикацията за ниско ниво на батерията е полезна функция и предупреждава потребителя, когато захранващата батерия на уреда трябва да бъде заменена с нова. Така винаги ще разполагате с функциониращо устройство готово за употреба.
Задържане на стойност
Функцията за задържане на измерената стойност е полезна при извършване на моментни измервания. Така чрез натискането на бутона "HOLD" ще стопирате показанията на дисплея.
Транзистор hFE
Функция за проверка на транзистор. hFE е коефициент на усилване по ток на транзистора.
Честота (Hz)
Най-често срещаната единица за честота е херцът (Hz). Честотата на вълната може да бъде изчислена чрез разделяне на скоростта на вълната с дължината на вълната. Така че, ако времето, което е необходимо за преминаване на вълната, е 1/2 секунди, честотата е 2 в секунда. Ако това отнема 1/100 от час, честотата е 100 на час.
Температура (°C)
Измерването на температурата се прави в градуси (°). Мерната единица, приета от система SI, е Целзий (°C). Точката на замръзване на водата e 0 °C, а точката на кипене 100 °C .
Използваме бисквитки, за да подобрим работата Ви с нашия сайт. Използвайки този сайт, Вие се съгласявате с общите условия Разбрах