Викиват ООД - официален представител на Mastech за България
bg
BGN
0
Количка
Вашата количка е празна
0

Регистрация

МОЛЯ, ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО УСЛОВИЯТА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА НАШИЯ ОНЛАЙН МАГАЗИН

Общи условия за ползване
Съдържание:
I. Предмет и общи положения
II. Договор между доставчик и потребител
III. Доставка и право на отказ
IV. Цени на стоки и доставка
V. Права и задължения на потребителя
VI. Право на рекламация
VII. Права и задължения на доставчика
VIII. Лични данни
IX, Ограничения в отговорността на доставчика
X. Влизане в сила и изменения
XI. Разрешаване на спорове
XII. Приложимо право


 

I. ПРЕДМЕТ И ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1. ПРЕДМЕТ

Чл.1. С настоящите Общи условия се определят взаимоотношенията на фирма Викиват ООД (официален представител на MASTECH® за територията на България), наричан по-долу за краткост: "ДОСТАВЧИК" - собственик на уеб сайт: mastech.bg, извършващ дейност като онлайн магазин за продажба на измервателни уреди, наричан за краткост: ОНЛАЙН МАГАЗИН от една страна и от друга страна потребителите на онлайн магазина, наричани за краткост – ПОТРЕБИТЕЛ/И.
Тези общи
условия за ползване обвързват всички потребители на ОНЛАЙН МАГАЗИНА. С доброволното избиране на продукт/и, линк или бутон, разположени на страниците на: mastech.bg и/или линк към настоящите Общи условия, ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява, приема и се задължава да спазва тези Общи условия за ползване.
 

2. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА

Чл.2. Информация, съгласно Закона за електронната търговия (ЗЕТ) и Закона за защита на потребителите (ЗЗП):
1. Наименование на ДОСТАВЧИКА: ВИКИВАТ
ООД
2. Седалище: България, гр. Пловдив, 4003, ул. "Тича" 17
3. Адрес за упражняване на дейността и Управител:
България, гр. Пловдив, 4002, ул. "Мостова" 3
Филип Сарелски - Управител
4. Данни за контакт и кореспонденция:
България, гр. Пловдив, 4002, ул "Мостова" 3
тел: 032 643219
e-mail: info@mastech.bg
5. Вписване в публични регистри: ЕИК 160138003
6. Регистрация по Закон за данък върху добавената стойност (ЗДДС): BG 160138003
7. Надзорни органи:
(1) Комисия за защита на личните данни (КЗЛД)
Адрес: София 1592, бул. "Проф.Цветан Лазаров" 2
тел.: 02 940 20 46
факс: 02 940 36 40
e-mail: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
URL: cpdp.bg
(2) Комисия за защита на потребителите (КЗП)
Адрес: 1000 гр. София, пл."Славейков" №4А, ет.3, 4 и 6, 
тел.: 02 980 25 24 
факс: 02 988 42 18 
гореща линия: 0700 111 22 
URL: kzp.bg
(3) Платформа за АРС (Алтернативно решаване на спорове)
При възникнал спор, който не може да бъде решен съвеместно с ОНЛАЙН МАГАЗИНА, може да разгледате официалния уебсайт на
APC: ec.europa.eu/consumers/odr
 

3. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.3. ПОТРЕБИТЕЛ по смисъла на настоящите Общи условия за ползване може да бъде юридическо (ЮЛ) или физическо лице (ФЛ), което иска да закупи стока, предлагани от ОНЛАЙН МАГАЗИНА.
Чл.4. СТОКА по смисъла на настоящите Общи условия за ползване е всяка стока и услуга, която се предлага от ОНЛАЙН МАГАЗИНА.
Чл.5. Настоящите Общи условия за ползване имат задължителна сила за ДОСТАВЧИКА и за ПОТРЕБИТЕЛИТЕ на ОНЛАЙН МАГАЗИНА.
При попълване на електронна форма за регистрация и/или извършване на изявление за поръчка чрез отбелязване в полето с отметка
"приемам Общите условия", ПОТРЕБИТЕЛЯТ извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и декларира, че е запознат и приема настоящите Общи условия за ползване.
Чл.6. Идентифициране на ПОТРЕБИТЕЛЯ с цел възпроизвеждане на изявлението му както за приемане на Общите условия, така и за направената от него официална поръчка се извършва чрез съхранените в лог-файлове на сървъра на сайта: mastech.bg ; и/или съхранение на IP адреса на ПОТРЕБИТЕЛЯ; съхранение на имейл съобщенията; запис на телефонните обаждания ; както и всяка друга информация, необходима за идентифицирането на ПОТРЕБИТЕЛЯ.

 

II. ДОГОВОР МЕЖДУ ВИКИВАТ ООД (mastech.bg) И ПОТРЕБИТЕЛ

Чл.7. Стоките, които се намират и предлагат в ОНЛАЙН МАГАЗИНА не представляват правно обвързваща оферта, а следва да се считат като демонстративен онлайн каталог, описващ продуктовата гама на производителя и доставчика.
Чл.8. За да закупите стока от ОНЛАЙН МАГАЗИНА, ПОТРЕБИТЕЛЯТ трябва да отговаря на следните условия: 
8.1 Да е попълнил коректно електронната форма за регистрация
и създаде свой профил в ОНЛАЙН МАГАЗИНА.
8.2 Да има валиден адрес за територията, за която е предвидена доставката.
8.3 Да
се запознае и съгласи с настоящите Общи условия за ползване на ОНЛАЙН МАГАЗИНА преди покупка.
8.4 Да се запознае и съгласи в Политиката за обработка на лични данни на ОНЛАЙН МАГАЗИНА преди покупка.

8.5 Да посочи валиден телефонен номер за връзка; валиден имейл адрес за кореспонденцияда попълни коректни адреси за доставка и фактуриране (при необходимост); да попълни коректно име/фамилия и данни за контакт.
8.6 Да потвърди
своята поръчката и данни за доставка по телефон или имейл при поискване от ОНЛАЙН МАГАЗИНА.
8.7 Да осигури достъп и възможност за получаване на своята поръчка на куриерската фирма, която извършва доставка.
8.8 Да заплати стойността на направената поръчка
, както и транспортните разходи за доставката, ако няма на лице условия или промоция/кампания за поръчка с безплатна доставка.
8.9 
При финализиране на онлайн поръчка чрез натискане на бутон: "Поръчка" и съгласяване с Общите Условия и Политика за личните данни, ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява да закупи стоките, намиращи се в секция „Kоличка”. Това действие има правно-обвързваща сила. ПОТРЕБИТЕЛЯТ получава официално, автоматично съобщение на посочения имейл за връзка, което е потвърждение на успешно направена поръчка в ОНЛАЙН МАГАЗИНА. С получаване на това писмено потвърждение се счита, че договорът за покупко-продажба е вече сключен.
ДОСТАВЧИКЪТ може да поиска допълнително потвърждение, включително по телефон или
чрез изпращане на имейл за разяснения по поръчката или данни за доставка. В случай, че бъде отказана поисканата по-горе информация, това автоматично води до отказ на поръчката в ОНЛАЙН МАГАЗИНА, с или без допълнително уведомление към ПОТРЕБИТЕЛЯ.
8.10 
ДОСТАВЧИКЪТ има право да прекрати използването на ОНЛАЙН МАГАЗИНА при открит неправомерен достъп, при некоректни действия или такива, противоречащи на законите в Република България.
8.11. ОГРАНИЧЕНИЯ:
 ПОТРЕБИТЕЛЯТ на ОНЛАЙН МАГАЗИНА няма право:
- Да копира, разпространява или
използва текстове, снимки, схеми, картини, образи или части от сайта, без изрично разрешение на ДОСТАВЧИКА;
- Да претоварва системата с фиктивни заявки или друга
зловредна информация.
Чл.9. След завършване на своята поръчка, ПОТРЕБИТЕЛЯТ ще получи автоматично потвърждение на посочения имейл адрес, с който се е регистрирал в системата. От този момент заявката се счита за приета и подлежи на изпълнение от страна на ДОСТАВЧИКА. В случай на невъзможност за изпълнение на част от поръчката или цялата поръчка, ПОТРЕБИТЕЛЯТ ще получи уведомление по телефона или на имейл в срок от 3 работни дни с цел информация за ситуацията и уточняване на детайли.
Чл.10. ДОСТАВЧИКЪТ си запазва правото да направи отказ от доставка на потвърдена поръчка в случай, че стоката не е налична и не може да бъде доставена в срока, предвиден за доставка (2-5 работни дни). При липса на складова наличност от заявената стока, в рамките на до три работни дни, ДОСТАВЧИКЪТ е длъжен да уведоми ПОТРЕБИТЕЛЯ за изчерпването й чрез изпращане на съобщение на посочения от ПОТРЕБИТЕЛЯ валиден имейл адрес или на посочения телефонен номер за връзка. В случай, че е направен банков превод по изпратена Проформа Фактура, ПОТРЕБИТЕЛЯТ ще има право да избере между отказ от поръчката си и възстановяване на платената сума или сключване на заместваща поръчка. В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ поиска да му бъде възстановена платената сума или не е изразил своя избор в срока по предходното изречение, ДОСТАВЧИКЪТ възстановява на ПОТРЕБИТЕЛЯ платената сума в срок до 14 календарни дни по банков път на посочена банкова сметка.
Чл.11. Условията, описани на фактурата, предоставена на ПОТРЕБИТЕЛЯ при доставка на поръчаната стока, електронното заявление на ПОТРЕБИТЕЛЯ за поръчка, заедно с настоящите Общи условия за ползване представляват пълна регулация на договорните отношения на двете страни, освен в случаите когато ПОТРЕБИТЕЛЯТ е подписал отделен договор за покупко - продажба с ДОСТАВЧИКА при други договорени условия.
Чл.12. Договорният език е български, а плащанията ще бъдат извършвани в български лева (ЛВ) с ДДС. Ако не е посочено дали сумите включват ДДС, ще се приеме, че сумата включва ДДС. ДОСТАВЧИКЪТ си запазва правото да поиска от ПОТРЕБИТЕЛЯ да представи документи, необходими за сключването и изпълнението на договора, съгласно изискванията на българското законодателство.


III. ДОСТАВКА И ПРАВО НА ОТКАЗ

Чл.13. При направена онлайн поръчка, ПОТРЕБИТЕЛЯТ ще получи автоматично потвърждение на посочен от него имейл адрес, с което ДОСТАВЧИКЪТ го уведомява за успешно приета поръчка през системата. В случай, че има неясен адрес или неточни данни за доставка, служител от ОНЛАЙН МАГАЗИНА ще се свърже за уточнение. Ако не бъде потвърдена изискваната информация по телефон или имейл от ПОТРЕБИТЕЛЯ, това автоматично води до отказ от поръчка без допълнително уведомление.
Чл.14. ДОСТАВЧИКЪТ си запазва правото да откаже потвърждаване и изпълнение на която и да е поръчка в случай изчерпана наличност или по друга причина, като се задължава да уведоми официално ПОТРЕБИТЕЛЯ за отказа си и причината за него в срок на до 3 работни дни. Наличните стоки се обработват и изпращат с куриерска фирма Спиди АД към ПОТРЕБИТЕЛЯ в рамките на посочените дни за доставка ( 2 -5 работни дни).
Чл.15. Възможните начини за плащане на онлайн поръчки са:
- в брой при доставка на куриерски представител (наложен платеж);
- по банков път след изпратена Проформа Фактура на посочен валиден имейл адрес

Търговска банка Д АД
BG83DEMI92401000101947 (в лева)
SWIFT: DEMIBGSF;

Чл.16. След създаване на поръчка в ОНЛАЙН МАГАЗИНА и при необходимост - потвърждаване, стоката се подготвя и предава на куриерска фирма СПИДИ АД за доставка. ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност за закъснение на доставката в случай, че това закъснение се дължи на куриерската фирма.
При посочени неверен адрес, грешни данни за
лице за телефон, име и фамилия в регистрацията (профил) на клиента, ДОСТАВЧИКЪТ не е обвързан с каквото и да е задължение за изпълнение на поръчката или повторна доставка. При липса на информация или обратна връзка от ПОТРЕБИТЕЛЯ, ДОСТАВЧИКА има право да откаже нови поръчки/доставки към същия ПОТРЕБИТЕЛ.
Чл.17. Онлайн поръчки се доставят от куриерка фирма СПИДИ АД в рамките на 2 до 5 работни дни след направена заявка. Възможен е и по-дълъг срок на доставка за продукти, които са обект на специализирана доставка. За всеки продукт, който е с условия на специализирана доставка е посочена информация за срокът на доставка в продуктовата страница на ОНЛАЙН МАГАЗИНА. В допълнение, тези сроковете ще бъдат уточнени и потвърдени с ПОТРЕБИТЕЛЯ предварително в писмена форма и/ или по телефон.
Чл.18. Всяка доставка за територията на България може да бъде доставена от СПИДИ АД при условията на икономична доставка до посочен адрес или офис на куриерската фирма. (В случай на избор на офис е необходимо да се въведе информация и адрес на посочения офис на СПИДИ в поле: Допълнителни бележки преди финализиране на поръчката). За гр. Пловдив доставките могат да бъдат доставени при условията на доставка СПИДИ градски куриер.
Чл.19. При доставка на СТОКАТА от куриерската фирма СПИДИ АД, пратката следва да бъде прегледана внимателно от ПОТРЕБИТЕЛЯ или упълномощено от него лице (трето упълномощено лице). Евентуални повреди, удари и други щети следва да бъдат описани в Констативен протокол, предоставян от куриерския служител и попълнен в негово присъствие. ПОТРЕБИТЕЛЯТ трябва да запази екземпляр от този Констативен протокол за себе си и да съобщи незабавно на ДОСТАВЧИКЪТ за ситуацията, с цел упражняване правата на ПОТРЕБИТЕЛЯ.
Чл.20. При предаване на СТОКАТА от куриерски служител, ПОТРЕБИТЕЛЯТ или трето упълномощено лице подписват придружаващите я документация. За трето упълномощено лице се счита всеки, който не е титуляр на заявлението за поръчка, но приема доставката на стоката и е приел доставката на посочения от ПОТРЕБИТЕЛЯ адрес.
Чл.21. При отказ за получаване на СТОКАТА, извън случаите, описани по-долу, отказът се счита за неоснователен и ПОТРЕБИТЕЛЯТ дължи заплащане на разходите за доставка и обратно връщане на стоката към ДОСТАВЧИКА.
В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или офис на куриера,
или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, ДОСТАВЧИКЪТ се освобождава от задължението си да достави заявената за покупка стока повторно. В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ е направил банков превод по сметка на ДОСТАВЧИКА и в случаите посочени в настоящата разпоредба, ДОСТАВЧИКА възстановява на ПОТРЕБИТЕЛЯ платената сума в срок до 14 работни дни като приспада разходите за доставка .
Чл.22. В случай, че доставената СТОКА не съответства на заявената от ПОТРЕБИТЕЛЯ в неговата онлайн поръчка и това може да се установи чрез обикновения й преглед, ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да откаже пратката или да поиска доставената му стока да бъде заменена със съответстваща на направената от него поръчка. В случай на замяна е необходимо ПОТРЕБИТЕЛЯТ да се свърже с ДОСТАВЧИКА по телефона, на имейл или попълни контактната форма на ОНЛАЙН МАГАЗИНА и да изчака ДОСТАВЧИКЪТ да се свърже с него за уточнения.
Чл.23. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва конкретна причина да се откаже от своята, доброволна покупка от ОНЛАЙН МАГАЗИНА в 14-дневен срок, считан от датата на получаване на стоката, когато са изпълнени изискванията на чл. 52, чл. 54 и чл. 55 от Закона за защита на потребителите (ЗЗП). Отказът на ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да бъде направен по следния начин и при следните условия:
23.1 ПОТРЕБИТЕЛЯТ следва предварително, писмено да информира ДОСТАВЧИКА
, че се отказва от договора за онлайн покупка на следния имейл адрес: info@mastech.bg
23.2 Правото на отказ може да бъде упражнено от ПОТРЕБИТЕЛЯ и чрез коректно попълване на формуляр: "Отказ на поръчка", който се намира на начална страница на ОНЛАЙН МАГАЗИНА.
23.3 Срокът от 14 дни се счита за спазен, ако писменото уведомление е било изпратено към ДОСТАВЧИКА
преди изтичането му.
В същия срок (14 дни), ПОТРЕБИТЕЛЯТ следва да изпрати съответната стока за своя сметка
в оригинална търговска опаковка, в нейната цялост, пълна окомплектовка, както и придружаващата я документация, без увреждания и/или липси на части от стоката на адрес, както следва:
Викиват ООД, гр. Пловдив, 4002, ул. „Мостова“ 3 до Отдел РЕКЛАМАЦИИ -
MASTECH
23.4. При упражняване на Право на отказ,
всички транспортни и други разходи по връщането на продуктите са изцяло за сметка на ПОТРЕБИТЕЛЯ. В случай на загубване или погиване на стоката/ите, преди получаването й от ДОСТАВЧИКА, ПОТРЕБИТЕЛЯТ дължи обезщетение в размер на нейната стойност, съгласно действащия ценоразпис в ОНЛАЙН МАГАЗИНА.
23.5. ДОСТАВЧИКЪТ се задължава, в случай на отказ от поръчка
на ПОТРЕБИТЕЛЯТ от договора за продажба на стоки от разстояние, по реда на настоящите Общи условия за ползване, да върне на ПОТРЕБИТЕЛЯ, заплатените от него суми за стоката, но без транспортните разходи за доствaка не по-късно от 14 (четиринадесет) дни, считано от датата, на която ПОТРЕБИТЕЛЯТ е упражнил правото си на отказ от сключения договор, по същия начин, както са получени (ако е с наложен платеж - се връщат с наложен платеж, ако е по банков път, се връщат по банков път и т.н. съгласно ЗЗП.)
23.6 ДОСТАВЧИКЪТ няма задължение да възстанови допълнителните разходи за доставка на стоките, когато потребителят изрично е избрал начин на доставяне на стоките, различен от стандартната, фиксирана цена за доставка в ОНЛАЙН МАГАЗИНА.
23.7 В случаите, когато ПОТРЕБИТЕЛЯТ не е изпълнил изискванията за връщане на предоставените стоки, ДОСТАВЧИКЪТ има право да откаже връщане на заплатените суми или съответно да прихване сумите на ползваните услуги, дължими на ПОТРЕБИТЕЛЯ.
23.8 ПОТРЕБИТЕЛЯТ няма право да се откаже от сключения договор за покупка
в следните случаи:
- при доставка на стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност;
- при доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето;
- при всички други случаи, предвидени със закон.IV. ЦЕНИ НА СТОКИ И ДОСТАВКИ

Чл.24. Цените, посочени в ОНЛАЙН МАГАЗИНА не включват доставка до адреса, посочен от ПОТРЕБИТЕЛЯ. Цената за доставка е обявена и е видима преди финализиране на онлайн поръчка. Разходите по наложения платеж и застраховка на стоката са за сметка на ДОСТАВЧИКА.
Чл.25. Всички обявени цени в ОНЛАЙН МАГАЗИНА – mastech.bg са крайни цени в български лева с начислен ДДС.
25.1. Цените в ОНЛАЙН МАГАЗИНА и цените във физическия магазин на ВИКИВАТ могат да се различават. ДОСТАВЧИКА
си запазва правото да прави специални онлайн промоции и да предлага промо кодове/ купони, които не са валидни в търговските обекти.
25.2 Цената на доставката не е
включена в цената на продуктите и се заплаща отделно от ПОТРЕБИТЕЛЯ. Тя е фиксирана и видима за ПОТРЕБИТЕЛЯ в онлайн магазина като се вижда ясно преди финализиране на поръчка.
25.3 Всички промоции като: безплатна доставка за определен период от време или за надхвърляне на минимален праг на сума по поръчка, както и други
отстъпки ще бъдат обявени в ОНЛАЙН МАГАЗИНА и не могат да бъдат получени при поръчки във физическите обекти на ДОСТАВЧИКА, при поръчки по телефона или чрез електронно съобщение/имейл/контактна форма.
25.4 При покупка от ОНЛАЙН МАГАЗИНА, в случай, че за съответната стока е налице предвидена ценова отстъпка, ПОТРЕБИТЕЛЯТ ще може да се възползва от отстъпката, на която има право.
25.5 Поръчките, направени с опция за плащане: наложен платеж, ДОСТАВЧИКЪТ
изпраща с куриерска фирма СПИДИ АД, като цената за доставка е за сметка на клиента и е указана в края на процеса на поръчка.
25.6. ДОСТАВЧИКЪТ
запазва правото си да поправя грешки или да обновява съдържанието на ОНЛАЙН МАГАЗИНА по всяко време и без уведомление, което включва промени на стоки и цени. Тези промени няма да засягат вече направени и потвърдени поръчки, които ще се изпълняват при условията, които са били актуални към момента на потвърждаване на съответната поръчка.


V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Чл.26. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има възможност да разглежда и да поръчва всяка от обявените стоки в ОНЛАЙН МАГАЗИНА. ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да поръчва стоки само чрез доброволна регистрация и създаване на профил в ОНЛАЙН МАГАЗИНА, като трябва да отговаря на посочените изисквания на настоящите Общи условия за ползване в Раздел II, Чл.9.
Чл.27. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да се информира за състоянието на своята поръчка като се обади на посочените телефони за връзка в ОНЛАЙН МАГАЗИНА или изпрати съобщение на имейл.
Чл.28. ПОТРЕБИТЕЛЯТ носи пълна отговорност за опазването на своето потребителско име и парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на профила в ОНЛАЙН МАГАЗИНА. ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен незабавно да уведоми ДОСТАВЧИКА за всеки един случай на неправомерен достъп чрез използване на неговото потребителско име и парола, както и винаги, когато съществува опасност от такова използване.
Чл.29. ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да заплати цената на своята поръчка според обявения и избран начин в ОНЛАЙН МАГАЗИНА.
Чл.30. Всеки ПОТРЕБИТЕЛ, независимо дали е клиент на ДОСТАВЧИКА се задължава:
30.1 Да не нарушава и да зачита основните права и свободи на гражданите и правата на човека, съгласно Конституцията и законите на Република България и признатите международни актове.
30.2 Да не накърнява доброто име на другиго и да не призовава към нарушения на съществуващия правен ред.
30.3 Да не нарушава чужди имуществени или неимуществени, абсолютни или относителни права и интереси, като право на собственост, право на интелектуална собственост и др.
30.4 Да спазва българското законодателство, приложимите чужди закони, правилата на морала и добрите нрави и Интернет етиката при ползване на ОНЛАЙН МАГАЗИНА.
30.5 Да уведомява незабавно ДОСТАВЧИКА за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на ОНЛАЙН МАГАЗИНА.
30.6 Да не зарежда, изпраща, предава, разпространява или използва по какъвто и да било начин и да не прави достояние на трети лица софтуер, компютърни програми, файлове, приложения или други материали, съдържащи компютърни вируси, системи за неоторизиран отдалечен контрол, компютърни кодове, или материали, предназначени да прекъсват, затрудняват, нарушават или ограничават нормалното функциониране на компютърен хардуер или софтуер или телекомуникационните съоръжения или имащи за цел неоторизирано проникване или достъп в чуждестранни ресурси или софтуер.
30.7 Да не извършва злоумишлени действия.
30.8 Да обезщети ДОСТАВЧИКА и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили вследствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с Интернет страници, хипер-връзки, материали или информация, които потребителят е използвал, разположил на сървъра, изпращал, разпространявал, направил достояние на трети лица или направил достъпни чрез ОНЛАЙН МАГАЗИНА в нарушение на закона, настоящите Общи условия за ползване, добрите нрави и/или Интернет етиката.
30.9 ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да посочи точен и валиден телефон за връзка
, валиден адрес за доставка и валиден електронен адрес (имейл), да заплати цената на поръчаната стока, да заплати разходите по доставката, когато същата не е безплатна и да осигури достъп и възможност за получаване на пратката.
30.10 ДОСТАВЧИКЪТ е създател и собственик на този ОНЛАЙН МАГАЗИН и дава правото на ПОТРЕБИТЕЛЯТ да зарежда и разглежда всички публикувани материали само за лична употреба с нетърговска цел, при условие че спазва и се съобразява с всички авторски права и съответните означения. Материалите в ОНЛАЙН МАГАЗИНА са под закрилата на закона за Авторското право и сродните му права и всяка непозволена употреба може да бъде нарушение на авторско право, права върху търговски марки или други законови разпоредби. Тяхната употребата в други електронни сайтове е забранена освен ако няма писмено съгласие от ДОСТАВЧИКА.VI. ПРАВО НА РЕКЛАМАЦИЯ

Чл.31. Когато стоката не съответства на поръчаната от ПОТРЕБИТЕЛЯ, ДОСТАВЧИКЪТ е длъжен да я приведе в съответствие за своя сметка. Привеждането на потребителската стока в съответствие с поръчката трябва да се извърши в рамките на максимум един месец (30 календарни дни), считано от предявяването на рекламацията от ПОТРЕБИТЕЛЯ.
Чл.32. След изтичането на срока по предходната клауза, ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да развали договора и да му бъде възстановена заплатената сума в срок до 7 работни дни или да иска намаляване на цената на потребителската стока, съгласно чл. 114 от ЗЗП.
Чл. 33. Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба е безплатно за ПОТРЕБИТЕЛЯ. Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта й, и не трябва да понася значителни неудобства.
Чл. 34. При получаване и само след заплащане на стоката, ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да я отвори и направи преглед за съответствия на стоката със заявката. След заплащане на стоката и преди да впише своето име и подпис като получател на документацията от куриерската фирма, ПОТРЕБИТЕЛЯТ трябва да се увери в цялостта на опаковката, нарушения от транспорт или удари.
Чл. 35. В случай на констатирани увреждания на опаковката, съвместно с куриера се съставя Констативен протокол, в който се описва вида, състоянието на опаковката и състоянието на наличното съдържание на пратката.
Чл. 36. Рекламации относно вида и цялостта на пратката следва да се предявяват в присъствието на куриера, в момента на получаване на пратката или преди да ПОТРЕБИТЕЛЯТ да е напуснал офиса на куриера (при получаване на пратката от офис на куриера). След това ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да упражни своето право на отказ в срок до 14 дни от получаване на стоките, в случай, че същите не са използвани, не е увредена цялостта на опаковката им и имат запазен търговски вид (всички етикети, стикери и т.н. трябва да са на стоката).
Чл. 37. При констатация на производствен дефект на продукт и при нарушен търговски вид на стоката и опаковката, ДОСТАВЧИКЪТ се ангажира продуктът да бъде подменен с нов, съгласно гаранционните условия или да възстанови заплатената от потребителя стойност на стоката, съгласно чл.55 от ЗЗП, считано от датата, на която ПОТРЕБИТЕЛЯТ е упражнил правото си на отказ.
При нарушаване на търговския вид
, целостта на опаковката на стоката или при констатация за дефект, причинен от неправилно експлоатация или друга причина, но не производствен дефект/повреда, отремонтирането на стоката се заплаща от ПОТРЕБИТЕЛЯ при избор на тази опция. Транспортните и други разходи по получаване и връщане на стоката са за сметка на ПОТРЕБИТЕЛЯ.
Чл. 38. При несъответствие на стоката с характеристиките, посочени в ОНЛАЙН МАГАЗИНА, ДОСТАВЧИКЪТ се ангажира да възстанови цялата платена от ПОТРЕБИТЕЛЯ сума, съобразно чл. 59 ал.3 от ЗЗП и в срок от 14 дни от получаване на стоката по начина, по който е била заплатена сумата от потребителят.
Чл.39. Ако при получаването на пратката тя е с видима нарушена или разпокъсана опаковка, рекламацията ще бъде уважена само в присъствието на куриера и създаване на двустранен Констативен протокол. ДОСТАВЧИКЪТ няма да приеме рекламация в случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ е приел пратка с видими нарушения и наранаявания и не е предявил своите претенции пред куриера.  
Чл. 40. След получаване и заплащане на стоката, ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да я рекламира или да поиска връщането й, както и възстановяване на платената сума в следните случаи и срокове:
- Ако по време на експлоатация проявят дефекти, предвидени като гаранционни.
- В случаите, предвидени в чл.69, ал. 3 от ЗЗППТ.

Чл. 41. Електронни елементи, аксесоари и резервни части не подлежат на гаранционни претенции. Гаранция за тях се поема само в случай, че имат констатиран фабричен дефект след предяване Рекламация.
Чл. 42. Когато доставената стока е с търговска гаранция, предложена от производителя или вносителя и клиентът е снабден с гаранционна карта, където са посочени адреси и телефони на гаранционните сервизи, той може да се обръща директно към посочените сервизи или пунктове. Транспортните разходи до избрания сервиз са за сметка на ПОТРЕБИТЕЛЯ.
В случай на въпроси, ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да се свърже с ДОСТАВЧИКЪТ за информация и асистиране. Потребителската гаранция
в ЕС е 24 месеца от датата на покупката само за крайни клиенти/ физически лица (ФЛ).


VII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА

Чл. 43. ДОСТАВЧИКЪТ няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който ПОТРЕБИТЕЛЯТ използва закупените стоки.
Чл. 44. ДОСТАВЧИКЪТ има право по всяко време, без уведомяване на ПОТРЕБИТЕЛЯ, когато последният ползва услугите в нарушение на настоящите Общи условия за ползване, както и по преценка на ДОСТАВЧИКА да прекрати, спре или промени предлаганите стоки.
Чл.45. ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност спрямо ПОТРЕБИТЕЛЯТ и/или трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяване, спиране, промяна или ограничаване на продуктовата гама на производителя, както и изтриване, модифициране, загубване, недостоверност, неточност или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез ОНЛАЙН МАГАЗИНА.
Чл.46. ДОСТАВЧИКЪТ се задължава, след получаване на плащането, да прехвърли на ПОТРЕБИТЕЛЯ собствеността на поръчаните стоки, да ги достави в посочения срок или да уведоми за невъзможност за доставка в писмен вид на имейл, да проверява за техническата изправност на всеки артикул преди да бъде изпратен към клиент (в случай, че това е възможно, без да се нарушава целостта на опаковката).
Чл.47. ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения, за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предлаганите стоки. Съветите, консултациите или помощта, оказани от специалистите и служителите на ДОСТАВЧИКА във връзка с покупка на стоки от ПОТРЕБИТЕЛЯ не пораждат каквато и да било отговорност или задължения за ДОСТАВЧИКА.
Чл.48. ДОСТАВЧИКЪТ има право да събира и използва информация, отнасяща се до неговите ползватели на ОНЛАЙН МАГАЗИНА, независимо дали са регистрирани, при спазване изискванията на българското законодателство и Закона за защита на личните данни.
Чл.49.  Информацията по предходния член може да бъде използвана от ДОСТАВЧИКА, освен в случай на изрично несъгласие на ПОТРЕБИТЕЛЯ, изпратено на следния имейл адрес dpo@mastech.bg ДОСТАВЧИКЪТ събира и използва информацията, за да подобрява информацията на предлаганите стоки в ОНЛАЙН МАГАЗИНА. Всички цели, за които ДОСТАВЧИКЪТ ще използва информацията ще бъдат съобразени с българското законодателство и добрите практики.
Чл.50. ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по тези Общи условия при настъпване на обстоятелства, които не е предвидил и не е бил длъжен да предвиди – включително случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на стоки извън неговия контрол.
Чл.51. ДОСТАВЧИКЪТ има право да предложи да инсталира на компютрите на ПОТРЕБИТЕЛЯ бисквитки (cookies), за да се предложи достъп до цялата информация в ОНЛАЙН МАГАЗИНА. ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да приеме или не тези бисквитки. В случай на отказ от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯТ, достъпът до ОНЛАЙН МАГАЗИНА може да бъде затруднен или да не се показва цялата налична информация.
*Бисквитките представляват текстови файлове, които се запазват от Интернет страницата върху твърдия диск на
ПОТРЕБИТЕЛЯ и позволяват възстановяване на информация за ПОТРЕБИТЕЛЯ, като го идентифицират и позволяват проследяване на действията му, Интернет страниците, които посещава, хипер-връзките, които използва, информацията, която ползва и записва и други. Тези действия на ДОСТАВЧИКА ще бъдат извършвани с цел подобряване на услугите и осъществяване на търговската дейност в полза на потребителя.
Чл.52. ДОСТАВЧИКЪТ издава документ за продажба за всяка извършена транзакция като това е винаги фактура / касов бон с начислен ДДС. Такава фактура/ касов бон получават всички клиенти на ОНЛАЙН МАГАЗИНА със своята доставка. ВИКИВАТ ООД може да въведе условие за издаване на фактура с ДДС в зависимост от представянето на удостоверяващи документи. Условията са в сила за всички ПОТРЕБИТЕЛИ.


VIII. ЛИЧНИ ДАННИ

Чл.53. ДОСТАВЧИКЪТ гарантира на своите ПОТРЕБИТЕЛИ в ОНЛАЙН МАГАЗИНА конфиденциалността на предоставената информация и максимална защита на личните им данни. Последните няма да бъдат използвани, предоставяни или довеждани до знанието на трети лица, извън случаите и при условията, посочени в настоящите Общите условия. ДОСТАВЧИКЪТ защитава личните данни на ПОТРЕБИТЕЛЯ, станали му известни при попълване на електронната форма за регистрация като това задължение отпада в случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ е предоставил неверни данни. При спазване на действащото законодателство в Република България и ЕС, както и клаузите на настоящите общи условия за ползване, ДОСТАВЧИКЪТ може да използва личните данни на ПОТРЕБИТЕЛЯ единствено и само за целите, предвидени в настоящите Общи условия. Всякакви други цели, за които се използват данните, ще бъдат съобразени с българското законодателство и приложимите международни актове.
Чл.54. ДОСТАВЧИКЪТ се задължава да не разкрива никакви лични данни за ПОТРЕБИТЕЛЯ на трети лица - държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато е получил изричното писмено съгласие на ПОТРЕБИТЕЛЯ, информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация.
Чл.55. С регистрацията си в ОНЛАЙН МАГАЗИНА, ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ е дал своето съгласие да получавава информационен бюлетин, ДОСТАВЧИКЪТ може да изпраща промоционални съобщения, новини за нови продукти, промоции и друга полезна информация на неговата електронна поща. Съдържанието на тези съобщения е насочено само и единствено към по-доброто информиране на ПОТРЕБИТЕЛЯ за най-новите оферти, специални намаления, отстъпки и промоции. Ако не желае да получава промоционални съобщения, ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да се отпише във всеки момент от бюлетина, като влезе в своя профил или кликне на съотвтения линк за отписване в края на бюлетина.
Чл.56. ДОСТАВЧИКЪТ събира и пази информацията, която ПОТРЕБИТЕЛЯТ е предоставил по време на неговата регистрация в ОНЛАЙН МАГАЗИНА. Информацията, събрана от ДОСТАВЧИКА при използването на онлайн платформата се използва само за посочените цели и в съответствие с приложимото право. ДОСТАВЧИКЪТ няма да предоставя информация на трети лица без изричното съгласие на ПОТРЕБИТЕЛЯ. ДОСТАВЧИКЪТ се стреми да обезпечи сигурността на данните за ПОТРЕБИТЕЛЯ, така че трети лица да нямат достъп до тази информация. Въпреки че се полагат големи усилия да се предотврати достъпът на трети лица, не може да се търси отговорност от ДОСТАВЧИКА в случай, че информацията е получена от трети лица в нарушение на закона. ДОСТАВЧИКЪТ не отдава, продава или по друг начин разпространява лични данни на ПОТРЕБИТЕЛЯ на трети страни по никакъв повод, освен когато това е наложено по силата на закон или съдебна заповед.
Чл. 57. ДОСТАВЧИКЪТ си запазва правото, по свое усмотрение и по всяко време, да променя, добавя или заличава части от тези Общи условия за ползване на ОНЛАЙН МАГАЗИНА. Отговорност на ПОТРЕБИТЕЛЯ е да проверява тези Общи условия във всеки един момент, преди да използва ОНЛАЙН МАГАЗИНА и да направи покупка.
Чл. 58. Използвайки ОНЛАЙН МАГАЗИНА, ПОТРЕБИТЕЛЯТ приема и потвърждава, че е съгласен с тези промени в Общите условия. С настоящето, ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява, че всички последващи покупки се регулират от Общите условия, публикувани на ОНЛАЙН МАГАЗИН към датата на съответната покупка. В зависимост от изпълнението на Общите условия и всякакви техни модификации, ДОСТАВЧИКЪТ предоставя на ПОТРЕБИТЕЛЯ лично, неизключително, непрехвърляемо право да влиза в и да използва ОНЛАЙН МАГАЗИНА.
Чл.59. Поръчвайки продукти от ОНЛАЙН МАГАЗИНА, ПОТРЕБИТЕЛЯТ изрично се съгласява да бъде обвързан и да приеме тези Общи словия за ползване, преди завършването на своята поръчка.
Чл.60. ДОСТАВЧИКЪТ си запазва правото да променя Общите условия за ползване без предизвестие, по всяко време и по собствено усмотрение като уточни последна дата на промяна.


IX. ОГРАНИЧЕНИЯ В ОТГОВОРНОСТТА НА ДОСТАВЧИКА

Чл.61. ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност за уебсайтове и тяхното съдържание, които не са част от mastech.bg. ДОСТАВЧИКЪТ не се ангажира да преследва всеки сайт, към който има връзка за незаконно съдържание на авторски права, порногрофия, расизъм и всякакви други действия, забранени от законите на Република България. В случай, че ПОТРЕБИТЕЛ е забелязал подобни нарушения, се задължава да извести за тях ОНЛАЙН МАГАЗИНА, за да бъде отстранен линка към сайта-нарушител.
Чл.62. ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност за възможни инцидентни пропуски, свързани с актуалността на информацията, която се съдържа в ОНЛАЙН МАГАЗИНА; не носи отговорност за последиците, в т.ч. евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа или използването на ОНЛАЙН МАГАЗИНА; не носи отговорност за ненакърнимостта на информацията в ОНЛАЙН МАГАЗИНА от компютърни вируси или други заплахи. Изложената в ОНЛАЙН МАГАЗИНА информация е в съответствие с действащото законодателство и използването й от страна на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ е доброволно и по тяхна инициатива.
Чл.63. ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност за пълнотата, валидността и същността на информацията, съдържаща се в сайтовете, към които има препратки.
Чл.64. ДОСТАВЧИКЪТ не гарантира безпроблемен и непрекъснат достъп до домейна: mastech.bg
Чл.65. ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност за изчерпване на складовите наличности.
Чл.66. ДОСТАЧИКЪТ не носи отговорност за неточности в информацията за стоката, подадена от производителя.
Чл.67. ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност за забавяне или неизпълнение на задълженията си по причина извън контрола й.


X. ВЛИЗАНЕ В СИЛА И ИЗМЕНЕНИЯ

Чл.68. Настоящите Общи условия за ползване влизат в сила от 31 Юли, 2019. Настоящите Общите условия за ползване могат да бъдат изменяни едностранно от ДОСТАВЧИКА, по негово усмотрение по всяко време или с цел изпълнение на изискванията на действащото законодателство.
Отговорност на ПОТРЕБИТЕЛЯ е да проверява тези Общи условия за ползване във всеки един момент, преди да използва ОНЛАЙН МАГАЗИНА за покупка
. Ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ използва ОНЛАЙН МАГАЗИНА след публикуването (влизането в сила) на промените, тези действия на ПОТРЕБИТЕЛЯ ще се приемат като потвърждение за това, че се е запознал и съгласил с промените в настоящите Общи условия за ползване. 
С настоящото Вие се съгласявате, че всички последващи онлайн
поръчки ще се регулират от настоящите Общи условия. В зависимост от изпълнението на тези Общи условия и всякакви техни модификации, ДОСТАВЧИКЪТ предоставя на ПОТРЕБИТЕЛЯ лично, неизключително, непрехвърляемо право да влизате в и да използвате ОНЛАЙН МАГАЗИНА. Поръчвайки стоки от ОНЛАЙН МАГАЗИНА или приемайки доставката на такива стоки, описани във фактурата/ касов бон, ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява да бъде обвързан и приема настоящите Общите условия. За всяко изменение в настоящите Общи условия по сключен договор, ДОСТАВЧИКЪТ е длъжен да уведоми ПОТРЕБИТЕЛЯ в 7-дневен срок от настъпването на това обстоятелство на посочени от него телефон/електронна поща (e-mail)/адрес за кореспонденция. В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ не е съгласен с измененията в Общите условия, той има право да се откаже от сключения договор, без да посочва конкретна причина и без да дължи обезщетение или неустойка, или да продължи да го изпълнява при действащите преди изменението Общи условия. В този случай, ПОТРЕБИТЕЛЯТ упражнява правото си на отказ като изпраща до ДОСТАВЧИКА писмено уведомление в едномесечен срок от получаването на съобщението от ДОСТАВЧИКА за промяна в Общите условия за ползване. (Забележка: Това право на ПОТРЕБИТЕЛЯ не се прилага в случаите, когато изменението в Общите условия е вследствие на разпореждане или указание на компетентен орган на власт в Република България). В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ по сключения договор е бил уведомен от ДОСТАВЧИКА за промяна в Общите условия за ползване, но не е упражнил правото си да се откаже по посочения по-горе срок и ред, то се счита, че той е приел измененията в Общите условия и те го обвързват.


XI. РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ

Чл.69. Спорове между страните по настоящите Общи условия за ползване могат да се решават чрез непосредствени преговори между тях, както и по реда за извънсъдебно разрешаване на спорове, предвиден в действащото законодателство, включително чрез сключване на извънсъдебно споразумение и използване на платформата за APC (Алтернативно решаване на спорове). При непостигане на съгласие, всяка от страните може да поиска съдействието на Комисията за Защита на Потребителя (КЗП) или да отнесе спора пред компетентния съд.


XII. ПРИЛОЖИМО ПРАВО

Чл.70. При прилагането и тълкуването на настоящите Общи условия за ползване се прилага българското законодателство.

Последна актуализация на Условията за ползване на сайта: 31 Юли
, 2019.

Обща информация
От 25 май 2018г. влeзе в сила нов регламент за защита на личните данни (General Data Protection Regulation - GDPR), приет от Европейския съюз. Регламентът има за цел да гарантира защитата на данните на физическите лица (ФЛ) от всички държави членки на ЕС и да уеднакви регулациите за тяхната обработка. В качеството си на администратор на лични данни по предоставяне на онлайн услуги в сектор търговия, Викиват ООД (https://mastech.bg) отговаря на всички изисквания на новата регулация, като събира данни на физическите лица единствено, които са необходими за предоставянето на услугата онлайн поръчка,пази ги отговорно и законосъобразно.
Настоящата Политика има за цел да Ви информира за начина, по който обработваме Вашите лични данни в качеството си на администратор, както и за Вашите права като наши клиенти. Викиват ООД се стреми да Ви предостави достъпна и полезна информация, тъй като защитата на личните данни е от изключителна важност за нас. Ние се стремим да бъдем максимално ясни, конкретни и прозрачни в информацията относно обработването на личните данни, която Ви предоставяме.
Викиват ООД осъществява дейността си в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.


Информация относно Администратора на лични данни
Наименование: Викиват ООД;
ЕИК/БУЛСТАТ: 160138003;
Адрес на регистрация: България, гр. Пловдив, 4003, ул. Тича 17 ;
Адрес за упражняване на дейността: България, гр. Пловдив, 4002, ул. Мостова 3;
Данни за кореспонденция: България, гр. Пловдив, 4002, ул. Мостова 3;
Телефон.: 032 643219;
E-mail: personal.data@mastech.bg;
Уебсайт: https://mastech.bg

Информация относно компетентния надзорен орган
Наименование: Комисия за защита на личните данни (КЗЛД);
Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” 2;
Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” 2;
Телефон: 02 9153518;
E-mail: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg;
Уебсайт: www.cpdp.bg;


Какво са лични данни?
Лични данни са всяка информация, свързана с идентифицирано или подлежащо на идентификация физическо лице (ФЛ) като име/презиме/фамилия; имейл адрес; ЕГН; възраст; дата на раждане; телефон; физически адрес и други. Викиват ООД не изисква, събира и обработва ЕГН на своите клиенти!
Лични данни, разкриващи раса или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения или членство в синдикални организации и обработка на генетични данни, биометрични данни с цел еднозначно идентифициране на физическо лице, здравето или данните относно сексуалния живот или сексуалната ориентация на физическо лице са специална категория лични данни. Викиват ООД не събира, изисква и обработва такава информация за Вас!
Основание за събиране, обработване и съхраняване на Вашите лични данни
Чл. 1. (1) Викиват ООД, притежател на уебсайт: https://mastech.bg събира и обработва Вашите лични данни, за да предоставяме продуктите и услугите, които сте заявили при нас на основание чл. 6, ал. 1, Регламент (ЕС) 2016/679, както и за да изпълняваме договорните и предоговорени задължения и да се ползваме от правата по договорите, сключени с Вас. Обработката се извършват с цел, за да може да се достави стоката/услугата и да бъдат издадени необходимите документи, съпровождащи продажбата съгласно законодателството и по-конкретно въз основа на следното:
- Изрично получено съгласие от Вас като клиент; 
- Обработване за изпълнение на задълженията на Викиват ООД по договор с Вас; 
- Спазване на законово задължение, което се прилага спрямо Викиват ООД; 
- За целите на легитимния интерес на Викиват ООД. 
(2). Викиват ООД е администратор на лични данни по отношение на Вашите данни като ползватели на физическите ни магазини и електронния магазин.
Цели и принципи при събиране, обработване и съхраняване на лични данни
Чл. 2 (1) Викиват ООД събира и обработва личните данни, които Вие ни предоставяте във връзка с използването на нашия електронен магазин: https://mastech.bg за покупка на стока/и, при ползване на нашите сервизни услуги за гаранционен и извън гаранционен ремонт, за записване за участие в нашите събития, включително за следните цели:
- Създаване на клиентнски профил с потребителско име и парола и осигуряване на пълна функционалност на електронен магазин (https://mastech.bg) вкл. проследяване на история на поръчки, редактиране на лични данни, изтриване на данни и профил.
- Обработка на поръчки за стоки или услуги, направени от нашия онлайн магазин чрез регистрация (профил). Правно основание за събиране на лични данни тук е необходимостта за изпълнение на договора за продажба, а при избрани данни - за изпълнение на правните задължения (напр. счетоводни документи).
- Грижа за клиента. За осигуряване обслужване на клиентите и елиминиране на възможни проблеми при изпълнение на договора за продажба, ние обработваме вашите лични данни на основание необходимото изпълнение на тези договори. При предоставяне на техническа поддръжка/консултация по телефон или емейл.
- Комуникация. Събраните данни използваме с цел общуването с вас и неговото индивидуално адаптиране. Можем да се свържем с вас по телефона, чрез електронна поща, или под друга форма, за да ви припомним, че имате направена онлайн поръчка при нас, да ви помогнем със завършването на вашата поръчка в онлайн магазина, да ви информираме за актуалното състояние на вашата молба, запитване, поръчка или рекламация; за да получим от Вас друга информация за нея или да ви предупредим, че трябва да предприемете действие за поддържане на активен статус на вашия акаунт.
- Подобряване на услугите. Използваме лични данни за непрекъснато подобряване на нашите услуги и система, включително създаване на нови функции на нашия уебсайт, и едновременно с цел да направим информативни решения, използвайки обобщен анализ и бизнес проучване, всичко това на основание  нашия законен интерес произтичащ от свободата на бизнеса и състоящ се в необходимостта за подобряване на предоставяните услуги с цел успех при икономическата конкуренция. За осигуряване на достатъчна защита на вашите права и интереси, ние ползваме личните данни в анонимна форма.
- Защита, безопасност и решаване на спорове.  Можем да обработваме данните поради законен интерес, който се състои в осигуряване на защита и безопасност на нашите системи и нашите клиенти, за откриване и предотвратяване на измами, разрешаване на спорове и прилагане на нашите споразумения на основание законен интерес.
- Маркетингови предложения:
- Информационен бюлетин при заявено от вас съгласие
- Изпращаме ви търговски съобщения (бюлетин) за подобни продукти на тези, които сте закупили, промо кодове, нови промоции, актуални новини, предстоящи или текущи доставки друга полезна информация.
- Вие винаги имате възможност да прекратите тези търговски съобщения (бюлетин) чрез използване на линка за прекратяване, който ще намерите във всеки имейл или през вашия профил. В случай, че прекратите абонамента на бюлетина, в последствие ние няма да използваме вашите електронни контакти за тази цел. Ще започнем отново да ги ползваме, ако се регистрирате или изрично го поискате.
- Маркетинговите предложения, които ви се показват също могат да бъдат избрани въз основа на друга информация, която сме придобили за Вас в течение на времето - от контактните данни, демографските данни, от отметките и данните за използваните наши продукти и уеб сайта (бисквитки, IP адрес, данни предоставени от вашия браузър, данни за кликвания, изобразените търговски съобщения, посещавани продукти). Не извършваме автоматизирана обработка, която за вас би имала правни последици.
- Имате право по всяко време безплатно да направите възражение срещу такава обработка. Данните за контакт и примерен формуляр са посочени в  този документ.
(2) Принципите, свързани с обработването на данни, които Викиват ООД спазва при обработката на вашите лична информация са:
Принцип на законосъобразност, добросъвестност и прозрачност при обработването на лични данни - събирането на лични данни трябва да бъде в рамките на необходимото.
- Принцип на свеждане на данните до минимум, както и на ограничение на целите и съхранението – личните данни не трябва да се използват за цели, различни от тези, за които са били събирани, освен със съгласието на лицето или в случаите, изрично предвидени в закона. Личните данни трябва да се съхраняват за период не по-дълъг от необходимото за целите за които се обработват личните данни;
- Принцип на точност и актуалност – личните данни трябва да са прецизни, точни, пълни и актуални, доколкото това е необходимо за целите, за които се обработват;
- Принцип на цялостност и поверителност – личните данни трябва да се обработват по начин, който гарантира подходящо ниво на сигурност на личните данни, включително защита срещу неразрешено или незаконосъобрано обработване и срещу случайна загуба, унищожаване или повреждане, като се прилагат подходящи технически или организационни мерки.
(3) Лични данни на физически лица на електронния магазин (https://mastech.bg) се обработват в регистър „Клиенти“.
(4) При обработването и съхранението на личните данни, Викиват ООД може да обработва и съхранява личните данни с цел защита на следните си легитимни интереси: за изпълнение на задълженията си към Национална агенция по приходите (НАП), Министерство на вътрешните работи (МВР) и други държавни и общински органи.
Предоставяне на личните данни на трети страни
Чл.3 (1) Вашите лични данни ще бъдат предоставени на трети лица или посреднически страни само, когато е необходимо за изпълнение на договора за продажба въз основа на законен интерес, или ако предварително сте дали съгласие за това. Тези данни могат да бъдат дадени на следните:
- На доставчиците и куриерски компании с цел доставка на поръчаните от вас продукти или услуги и решаване на рекламации, включително отказ от договора.
- На други доставчици на услуги, на трети страни, участващи в обработката на данни;
- На трети страни, напр. законни представители, съдилища с цел събиране на вземания или сключване на различни договори с вас;
- На Държавни органи;
- На трети страни, провеждащи проучвания сред клиенти (Ако третите страни използват данните в рамките на техния законен интерес, администраторът не носи отговорност за тази обработка. Тази обработката се управлява от принципите за обработката на личните данни на съответните компании и личности).
Какви видове лични данни събира, обработва и съхранява Викиват ООД?
Чл. 4 (1) Викиват ООД (https://mastech.bg) извършва следните операции с личните данни за следните цели:
- Регистрация на потребител в електронния магазин (https://mastech.bg) и изпълнение на договор за покупка на стока/услуга. Тази операция има за цел откриване на клиентски акаунт, който е защитен с потребителско име и парола, избрана от вас.  В рамките на клиентския профил попълвате своите име и фамилия; точен и валиден адрес; телефон за връзка; имейл; история на поръчки и възможност за промqнa на абонамента за информационния бюлетин.
- Изпращане на информационни съобщения. За целите на тази дейност, ние информираме клиента за различни промени относно направена поръчка/покупка като – промяна в наличността на стоката; статус на направена поръчка; надвишени или различни параметри; промоционални кодове за отстъпка; информиране за срокове и цени на доставка на стоки предлагани по заявка и други уточнения.
- Изпращане на информационен бюлетин (нюзлетър) – целта на тази операция е администриране на процеса по изпращане на бюлетини до клиентите, които са заявили, че желаят да получават новини, горещи оферти, промо кодове; изтичащи или изтекли промоции; полезни съвети и статии.
(2) Викиват ООД (https://mastech.bg) обработва следните категории лични данни и информация за следните цели и на следните основания:
Ваши индивидуални данни:
1) Име;
2) Фамилия;
3) Адрес;
4) Електронна поща;
5) Телефон;
6) IP адрес - местоположение;
7) IBAN на потребителя – за връщане на съответни суми при рекламации и/или отказ от договора.                                                                                           
Цел, за която се събират данните:
1) Регистрация на потребител и обработка на онлайн поръчки.
2) Осъществяване на връзка с клиента чрез имейл или телефон за уточнение на начина, мястото и срока на доставка; уточнения за продуктите; известяване за получена поръчка през системата; консултация при покупка; известяване за наличност на продукти; при одобрение или отказ на поръчки, за известяване на статус при рекламации, ремонт у други производни.       
3) Изпращане на информация към него, включително при изразено желание – за изпращане на бюлетини и рекламни съобщения.
Основание за обработка на личните Ви данни – С приемането на Общите условия или Регистрация в уебсайта, както и закупуване на стока чрез съзадаване на ваш профил, между Викиват ООД и Вас се създава договорно отношение, на което основание обработваме Вашите лични данни – чл. 6, ал. 1, б. (б) GDPR.
- Допълнителни данни, предоставяни от Вас – Когато създавате вашия профил и пазарувате онлайн, можете да попълните в него повече от един адрес за доставка, допълнителен телефон, допълнителен имейл и други.
Цел, за която се събират данните: Допълване на информация за потребителя в потребителския му акаунт.
- Други данни, които Викиват ООД обработва – При влизане в нашия уебсайт или във Вашия профил, Викиват ООД (https://mastech.bg) събира данни за използвания IP адрес.
Цел, за която се събират данните: Подобряване на сигурността на услугата и локализация на интерфейса, статистически и маркетингови проучвания.
Основания за обработка на данните: Обработването е необходимо за изпълнение на договор, по който субектът на данните е страна - чл. 6, ал. 1, б. (б) на GDPR. До създаването на профил на потребителя, IP адресът се събира на основание осъществяване на легитимните интереси на администратора – чл. 6, ал. 1, б. (е) от GDPR;
- Ваши данни за издаването на фактура на физическо лице – Ако желаете да Ви бъде издадена фактура в качеството Ви на физическо лице (ФЛ), Викиват ООД не изисква да предоставите своя единен граждански номер (ЕГН) и не обработва подобна лична информация. Ние изискваме само име и фамилия.
Цел, за която се събират данните: Издаване на фактура за извършване на плащания по закупената стока или услуга
Основание за обработка на личните Ви данни – С приемането на общите условия или регистрация на уебсайта, или при сключването на писмен договор, между Викиват ООД и Вас се създава договорно отношение, на което основание обработваме Вашите лични данни – чл. 6, ал. 1, б. (б) GDPR.
(3) Викиват ООД като администратор на https://mastech.bg не събира и не обработва лични данни, които се отнасят за следното:
- разкриват расов или етнически произход;
- разкриват политически, религиозни или философски убеждения, или членство в синдикални организации;
- генетични и биометрични данни, данни за здравословното
- ЕГН
- Картови данни
(4) Личните данни са събрани от Викиват ООД от лицата само за които се отнасят.

Защита на личните данни и срок на обработка, и съхраняване
Чл.5 (1) Викиват ООД (https://mastech.bg) съхранява вашите лични данни за срок не по-дълъг от съществуването на профила ви в нашия уебсайт. След изтичането на този срок, Викиват ООД полага необходимите грижи да изтрие всички Ваши данни, без ненужно забавяне.
Достъпът до вашия клиентски акаунт е възможен само след задаване на вашата лична парола. В този контекст искаме да обърнете внимание, че не трябва да споделяте вашите данни за достъп на трети лица и след завършване на вашата дейност в клиентския акаунт трябва винаги да затворите прозореца на своя уеб браузър, особено тогава, когато ползвате компютъра заедно с други потребители. Викиват ООД не носи отговорност за злоупотреби с използваните пароли, освен ако тази ситуация не е пряко причинена от Викиват ООД.
(2) Викиват ООД ви уведомява, в случай, че срокът за съхранение на данните е необходимо да бъде удължен, с оглед изпълнение на целите, изпълнение на договора, с оглед легитимни интереси на ВИКИВАТ ООД или друго.
(3) Викиват ООД съхранява личните данни, които е необходимо да пази, по силата на приложимото законодателство в Република България и ЕС за съответния предвиден срок, който може да надхвърля срока на съществуване на вашата регистрация (например за счетоводни документ).
(4) Вашите лични данни се предават към нас в кодиран вид. Ние използваме системата за кодиране SSL (secure socket layer). На нашия сайт и останалите системи ние поддържаме технически и организационни мерки срещу загуба и унищожаване на вашите данни, срещу достъп на неупълномощени лица до вашите данни, тяхното изменение или разпространение.
Чл.6 (1) Обработката и съхранението на личните данни е за време, безусловно необходимо за обезпечаване на всички права и задължения, произтичащи от договора за продажба, т.е. за времето на поръчката и гаранционния срок от 2 години за физически лица (ФЛ), след края на гаранционния срок с цел разрешаване на потенциални спорове и/или рекламации.
(2) За времето, през което Викиват ООД (https://mastech.bg) като администратор е задължен да съхранява лични данни според общозадължителните правни наредби - счетоводните документи, напр. фактури издадени от дружество Викиват ООД се архивират в съответствие със закона за период от 10 години от издаването им.
(3) Съгласието за уведомяване за наличност на стока остава в сила до изпращане на информация за наличност, но най-дълго за срок до 1 година или до неговото отменяне.
(4) Съгласието за маркетинговите предложения (бюлетин) е валидно до отменяне от страна на клиента. 

Вашите права при събиране, обработване и съхранение на личните ви данни

Оттегляне на съгласието за обработване на личните Ви данни 
Чл. 7(1) Ако обработваме вашите лични данни, вие можете по всяко време да поискате безплатна информация за обработката на своите лични данни устно пред наш служител, по телефон, на имейл: personal.data@mastech.bg. Също така може да използвате формулярите, приложени в този документ или да използвате свободен текст за вашите въпроси.
(2) Ако не желаете всички или част от Вашите лични данни да продължат да бъдат обработвани от Викиват ООД за конкретна или за всички цели на обработване, Вие можете по всяко време да оттеглите съгласието си за обработка чрез изявяване на това желание по всеки възможен начин – устно пред наш служител, в писмена форма или на имейл. Ако оттеглите съгласието си за обработка на личните данни, вашите лични данни ще бъдат заличени или заменени с анонимни; това обаче не се отнася за личните данни, които са необходими на Викиват ООД за изпълнение на законови задължения (напр. реализиране на вече направена поръчка) или за защита на собствените законни интереси. Унищожаването на личните данни ще настъпи и в случай, че личните данни не са необходими за поставената цел или съхраняването на вашите данни е недопустимо с други основания, предвидени в закона. Може да направите това по следните начини:
- чрез имейл до: personal.data@mastech.bg
- устно пред наш служител, по телефон, на място и всички други възможни начини.
(3) Викиват ООД (https://mastech.bg) може да поиска да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните.
(4) С оттегляне на съгласието за обработване на лични данни, които са задължителни за създаването и поддържане на регистрацията Ви за използване на услугите, Вашият акаунт ще стане неактивен в нашата система. Имайте предвид, че връщане на стар акаунт и информация от него няма да бъде възможно.
(5) Заявяване на желание за оттегляне съгласието си за обработка на Вашите лични данни може да се предяви и от упълномощено лице като представи нотариално заверено пълномощно.
(6)  В случай, че считате, че извършваме обработката на личните данни в противоречие със защитата на вашите лични данни и законовите условия за защита на личните данни, можете да изисквате обяснение, да изисквате отстранение на така възникналото състояние, или можете да изисквате извършване на поправка, допълнение, заличаване на личните данни или блокиране на личните данни. Също така, вие имате право по всяко време да се обърнете със своя молба към длъжностното лице за защита на личните данни или към Комисията за защита на личните данни (КЗЛД).

Право на достъп
Чл. 8 (1) Вие имате право да изискате и получите от Викиват ООД потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с Вас по посочените начини в този документ.
(2) Вие имате право да получите достъп до данните, свързани с него, както и до информацията, отнасяща се до събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни.
(3) Викиват ООД Ви предоставя при поискване, копие от обработваните лични данни, свързани с Вас, в електронна или друга подходяща форма. Винаги може да ни пишете на: personal.data@mastech.bg
(4) Предоставянето на достъп до данните е напълно безплатно за всички наши клиенти, но Викиват ООД си запазва правото да наложи административна такса, в случай на повторяемост или прекомерност на исканията.

Право на коригиране или попълване на данни
Чл.9 (1) Вие винаги можете да коригирате или попълните неточните или непълните лични данни, свързани с Вас директно през Вашия профил или с отправяне на искане до Викиват ООД чрез имейл до personal.data@mastech.bg

Право на изтриване („да бъдеш забравен“)
Чл. 10 (1) Вие имате правото да поискате от Викиват ООД изтриване на свързаните с Вас лични данни, а Викиват ООД има задължението да ги изтрие без ненужно забавяне, когато е налице някое от посочените по-долу основания:
- Личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
- Вие оттеглите своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването;
- Вие възразите срещу обработването на свързаните с Вас лични данни, включително за целите на директния маркетинг и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество;
- Личните ви данни са били обработвани незаконосъобразно;
- Личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на ЕС или правото на държава членка, което се прилага спрямо Викиват ООД.
- Личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество.
(2) Викиват ООД не е длъжен да изтрие личните данни, ако ги съхранява и обработва:
- за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;
- за спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на ЕС или правото на държавата членка, което се прилага спрямо Администратора или за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са му предоставени;
- по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;
- за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели;
- за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.
(3) За да упражните правото си на „забравяне“, Вие следва да го направите чрез имейл до personal.data@mastech.bg или по друг удобен за вас начин ( устно пред на- служител, по телефон или имейл) като следва да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните пред Викиват ООД, като представите на място документ, удостоверяващ тази информация ( без лична карта). За целите на идентификация и при необходимост ще трябва да въведете своите данни за вход в профила на лицето, за което се отнасят данните, пред служител на Викиват ООД.
(4) Викиват ООД не изтрива данните, които има законово задължение да съхранява, включително за защита по повод отправени срещу него съдебни претенции или доказване на свои права.

Право на ограничаване
Чл. 11(1) Вие имате право да изискате от Викиват ООД да ограничи обработването на свързаните с Вас данни, когато:
- оспорите точността на личните данни, за срок, който позволява на Викиват ООД да провери точността на личните данни;
- обработването е неправомерно, но Вие не желаете личните Ви данни да бъдат изтрити, а само използването им да бъде ограничено;
- Викиват ООД не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на свои правни претенции;
- Възразили сте срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на Викиват ООД преимущество пред Вашите интереси.

Право на преносимост
Чл. 12 (1) Вие можете по всяко време да поискате справка за данните, които се съхраняват и обработват за Вас като изявите желание за това чрез имейл до: personal.data@mastech.bg .
(2) Вие можете да поискате от Викиват ООД директно да прехвърли Вашите лични данни към посочен от Вас администратор, когато това е технически осъществимо.

Право на получаване на информация
Чл. 13 
Вие можете да поискате от Викиват ООД да Ви информира относно всички получатели, на които личните данни, за които е поискано коригиране, изтриване или ограничаване на обработването, са били разкрити. Викиват ООД може да откаже да предостави тази информация, ако това би било невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия.

Право на възражение
Чл. 14. 
Вие можете да възразите по всяко време срещу обработването на лични данни от Викиват ООД, които се отнасят до Вас, включително ако се обработват за целите на профилиране или директен маркетинг.

Вашите права при нарушение на сигурността на личните ви данни
Чл. 15
(1) Ако Викиват ООД установи нарушение на сигурността на личните Ви данни, което може да породи висок риск за вашите права и свободи, ние ви уведомяваме без ненужно забавяне за нарушението, както и за мерките, които са предприети или предстои да бъдат предприети.
(2) Викиват ООД не е длъжен да Ви уведомява, ако:
- е предприел подходящи технически и организационни мерки за защита по отношение на данните, засегнати от нарушението на сигурността;
- е взел впоследствие мерки, които гарантират, че нарушението няма да доведе до висок риск за правата Ви;
- Уведомяването би изисквало непропорционални усилия.

Удостоверяване, документи и отчетност на искания и упражняване на вашите права
Чл. 16 При упражняване на вашите права за всяко действие Викиват ООД ще следва строги процедури на отчетност като ще се издава официален документ - ПРОТОКОЛ в 2 екземпляра за дружеството и за всеки клиент, в присъствието на длъжностното лице на Викиват ООД.  Срокът  за отговор на ваша заявка е до 14 работни дни.

Други разпоредби
Чл. 17 В случай на нарушаване на правата Ви съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, чийто контакти са посочени в началото на документа.
Чл. 18 Можете да упражните всичките си права относно защита на Вашите лични данни чрез формите, приложени към настоящата информация. Разбира се, тези форми не са задължителни и можете да отправите исканията си във всякаква форма, която съдържа изявление за това и ви идентифицира като притежател на данните.

Какви мерки за сигурност сме предприели във Викиват ООД по отношение сигурността на личните данни, които съхранявате на нашата инфраструктура?
Ние във Викиват ООД (https://mastech.bg) напълно разбираме колко е важна конфиденциалността на вашите данни. Държим на сигурността на нашите потребители и сме осигурили всички административни, технически и физически мерки и средства за опазване и защита на уебсайта и на всеки клиент от загуба, кражба и злоупотреба, както и от неоторизиран достъп, разкриване, промяна или унищожаване.
Всички служители на Викиват ООД са задължени да опазват поверителността на информацията Ви, както и да спазват приложимите организационни и технически мерки за защитата й. Достъпът до данните Ви е ограничен на принципа на необходимост за извършване на задълженията. Бихме искали да знаете, че събираме и използваме лична информация при спазване на изискванията на местното и европейското законодателство, за да разберем по-добре вашите нужди и интереси и да ви обслужваме по-качествено.

ВИКИВАТ ви препоръчва:
- Пазате паролата на профила си!
- Не предоставяйте паролата и потребителското си име за вашия профил на никого. Лице, което знае паролата ви, има достъп до акаунта Ви;
- Избягвайте използването на една и съща парола за различни акаунти;
- Добра и препоръчана практика е често да сменяте своята парола.

ВАЖНО! Викиват ООД няма да изисква от вас да ни разкривате своята парола. Викиват няма да изисква при обаждане по телефона с цел потвърждаване на вашата поръчка да ни предоставяте лични данни за банкова сметка, както за кредитни карти. Всяко подобно обаждане или съобщение по имейл или телефон трябва да бъде игнорирано. Ако попаднете в подобна ситуация, моля незабавно да се свържете с нас. 

Валидност и актуализиране на Политиката
Възможно е периодично да актуализираме своята Политика за защита на личните данни, за да отговаряме на всички изисквания по новата наредба и законодателство на Република България. При промяна в настоящата политика, на уеб сайта ни ще бъде публикувано съобщение, както и актуализираната Политика за защита на личните данни, с която да се запознаете.

Свържете се с нас
Ако имате някакви въпроси, коментари и запитвания относно тази Политика на поверителност на лични данни във mastech.bg, не се колебайте да се свържете с нас на посочените имейл адреси или телефони за връзка.
Email: personal.data@mastech.bg
По поща: гр. Пловдив, 4002, ул. Мостова 3, за Длъжностното лице за защита на данните
Грижа за клиента: 032 643219

Използваме бисквитки, за да подобрим работата Ви с нашия сайт. Използвайки този сайт, Вие се съгласявате с общите условия Разбрах