Викиват ООД - официален представител на Mastech за България
bg
BGN
0

Цифров мултицет с Wireless MS8238H

Мултицет с безжична връзка, предназначен за измервания в работни условия, при необходимост за дистанционен контрол на текущите стойности.
Каталожен номер: MS8238H
Гаранционен срок: 24 месеца
Представяне
MS8238H е компактен мултиметър с безжична връзка, той е идеално решение за техници и инженери, при случаи когато е необходимо да се предотвратят потенциалните опасности при проверка и измерване. Също така устройството разполага с регистриране на данни, позволяващо споделяне на потребители, запис на данни и демо графика със съвместим мобилен софтуер.
Накратко за продукта
MS8238H
1x9V 6F22
148x73.5x50mm
241 гр
CE / ETL / RoHS
CAT III 600V
Аксесоари в комплекта
Измервателни сонди
Термодвойка тип К
Батерии и инструкции за употреба
Сертификати
CAT III 600V CE сертификат ETL сетрификат RoHS
Обхват на измерванията
Спецификации
Диапазон
Резолюция
Точност
Напрежение DC
400mV/4V/40V/400V
600V
0.1mV/0.001V/0.01V/0.1V
1V
±(0.5%+2)
±(0.8%+5)
Напрежение AC
4V/40V/400V/600V
0.001V/0.01V/0.1V/1V
±(1.0%+10)
Ток DC
400μA/4000μA/40mA/400mA
10A
0.1μA/1μA/0.01mA/0.1mA
0.01A
±(1.0%+10)
±(2.0%+8)
Ток AC
400μA/4000μA/40mA/400mA
10A
0.1μA/1μA/0.01mA/0.1mA
0.01A
±(1.2%+5)
±(2.0%+8)
Съпротивление
400Ω/4kΩ/40kΩ/400kΩ/4MΩ
40MΩ
0.1Ω/1Ω/0.01kΩ/0.1kΩ/1kΩ
0.01MΩ
±(0.8%+3)
±(1.2%+3)
Температура
-20°C~1000°C
-4℉~1832℉
1°C
1℉
±(2.0%+2)
±(2.0%+4)
Характеристики
Дисплей
Максимална стойност
4000
Автоматично определяне на обхват
Автоматично и ръчно
Да
APO
Автоматично изключване
Да
Диод
Напрежение на отваряне
3.2V
Изпитване за непрекъснатост
<50Ω
Да
Data Hold
Задържане на стойност
Да
NCV
Безконтактно отчитане на напрежение
Да
True RMS
За АС напрежение и АС ток
Да
LBD
Индикация за ниско ниво на батерията
Да
Тестер за батерии
1.5V/9V
Да
Безжично свързване
Мобилно приложение
Да
Приложимост
  • В дейността на ремонтни групи
  • В случайте при търсене на неизправност
  • При нужда от безжична връзка с изметрвателния уред
  • За реализирането на професионални и любителски проекти
  • За точно и прецизно измерване на стойности
Работни спецификации
Напрежение (V)
Напрежението, наричано също така и електродвижеща сила, е количествено изразяване на потенциалната разлика в заряда между две точки в електрическо поле.
Електрически ток ( I )
Електрическият ток е поток от електрически заряд. Общият символ за обозначаване на тока е буквата I. Единицата в система SI за измерване на електрически ток е ампер (А), което е потока на електрическия заряд със скорост равна на един кулон за секунда. Частиците, които носят заряда в електрически ток, се наричат носители на заряд.
Съпротивление (R)
Електрическото съпротивление е физична величина, която се характеризира със способността на дадено вещество или материал да прилага съпротивление върху потока от електрически ток преминаващ през него. Означава се с главна буква R. Стандартната мерна единица за електрическо съпротивление в система SI е ом (Ω).
Зумер
В електрониката, тестът за непрекъснатост е проверка на електрическата верига, за да се види дали токът протича. Извършва се тест за непрекъснатост чрез подаване на малко напрежение по веригата. Ако потокът на електроните е възпрепятстван от прекъснати проводници или повредени компоненти, веригата е "отворена".
Диод
Диодът е специализиран електронен компонент с два електрода, наречени анод и катод. Повечето диоди са направени от полупроводникови материали като силиций, германий или селен. Основното свойство на диода е неговата тенденция да провежда електрически ток само в една посока. Когато катодът е отрицателно зареден по отношение на анода при напрежение, по-голямо от определен минимум, който се нарича напред, токът преминава през диода. Ако катодът е положителен по отношение на анода, е със същото напрежение като анода, или е отрицателен с количество, по-малко от напрежението напред, тогава диодът не провежда ток. Това е опростен изглед, но важи за диоди, работещи като изправители, превключватели и ограничители. Напредващото напрежение е около шест десети от волт (0,6 V) за силициеви устройства, 0,3 V за германиеви устройства и 1 V за устройства със селен.
Автоматично превключване
Автоматично превключване на многопосочен измервателен уред от най-ниския до следващия по-висок обхват, като процесът на превключване се повтаря до достигане на обхват, за който стойността на пълната скала не се превишава.
Автоматично изключване
Автоматичното изключване предпазва батерията, като след определено време на неактивност спира функционирането на уреда.
Ниско ниво на батерията
Индикацията за ниско ниво на батерията е полезна функция и предупреждава потребителя, когато захранващата батерия на уреда трябва да бъде заменена с нова. Така винаги ще разполагате с функциониращо устройство готово за употреба.
Задържане на стойност
Функцията за задържане на измерената стойност е полезна при извършване на моментни измервания. Така чрез натискането на бутона "HOLD" ще стопирате показанията на дисплея.
Температура (°F/°C)
Измерването на температурата се прави в градуси (°). Мерната единица приета от система SI е Целзий (°C), но тя също може да бъде измерена и по Фаренхайт (°F). Като точката на замръзване на водата 0 °C е равна на 32 °F, а точката на кипене 100 °C се равнява на 212 °F.
Безконтактно откриване на напрежение
Безконтактият тестер на напрежение (NCV) е функция, която открива протичащо напрежение по проводници или в консуматори, без да се налага свързването на сонди към уреда и изследвания обект.
True RMS
Измерване на несинусоидални сигнали
Wireless
Безжичен сигнал за предаване на данни или тестване на сигнал.
Тест за батерии
Тестът за батерии е удобна функция за установяване изправността на различни по вид батерии.
Използваме бисквитки, за да подобрим работата Ви с нашия сайт. Използвайки този сайт, Вие се съгласявате с общите условия Разбрах